close-pop-up.svg

weberbase KC 35/65 mur- og pussmørtel

Beskrivelse

weberbase KC 35/65 er en tørrmørtel. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for muring og pussing. Mørtelklasse CS III iht. NS-EN 998-1.

Bruksområde

weberbase KC 35/65 brukes både innvendig og utvendig til muring av: 
- tegl
- kalksandstein 
- Leca-/ lettklinkerblokk 

 samt ved: 
- grunning 
- slemming 
- grovpuss/ utstokning på betong, tegl og frittstående Lecamur.

Produktdatablad weberbase KC 35/65
Last ned(PDF, 122 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD weberbase KC 35/65
Last ned(PDF, 5 MB)
DoP weberbase KC 35/65
Last ned(PDF, 338 KB)
Sikkerhetsdatablad weberbase KC 35/65 mur- og pussmørtel
ECO Product weberbase KC 35/65 mur- og pussmørtel

weberbase KC 35/65 mur- og pussmørtel

Produktdatablad weberbase KC 35/65
Last ned(PDF, 122 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
EPD weberbase KC 35/65
Last ned(PDF, 5 MB)
DoP weberbase KC 35/65
Last ned(PDF, 338 KB)
Sikkerhetsdatablad weberbase KC 35/65 mur- og pussmørtel
ECO Product weberbase KC 35/65 mur- og pussmørtel
Beskrivelse

weberbase KC 35/65 er en tørrmørtel. Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for muring og pussing. Mørtelklasse CS III iht. NS-EN 998-1.

Bruksområde

weberbase KC 35/65 brukes både innvendig og utvendig til muring av: 
- tegl
- kalksandstein 
- Leca-/ lettklinkerblokk 

 samt ved: 
- grunning 
- slemming 
- grovpuss/ utstokning på betong, tegl og frittstående Lecamur.