close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

Beskrivelse

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning er en fabrikkframstilt tørrmørtel basert på hydraulisk kalk og hydratkalk med fingradert knust dolomitt som tilslag. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er sprøytbar. Den har god frostbestandighet. Mørtelklasse CS I iht. NS-EN 998-1. Bindemidlet i webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning er naturlig hydraulisk kalk NHL5 og hydratkalk og tilfredsstiller kravene i NS-EN 45-91. 

Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Til bruk som grunning på svakt sugende underlag, for eksempel hardbrent tegl og naturstein, og på underlag hvor mørtel som inneholder sement eller sementklinker ikke kan brukes. Brukes som tynn grunningsmørtel for å sikre vedheft ved renovering og ompussing av bygninger, der webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel benyttes ved grovpussing.

DoP webercal 109 hydraulisk kalkgrund
Last ned(PDF, 528 KB)
Produktdatablad webercal 109
Last ned(PDF, 69 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning

DoP webercal 109 hydraulisk kalkgrund
Last ned(PDF, 528 KB)
Produktdatablad webercal 109
Last ned(PDF, 69 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning
Beskrivelse

webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning er en fabrikkframstilt tørrmørtel basert på hydraulisk kalk og hydratkalk med fingradert knust dolomitt som tilslag. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er sprøytbar. Den har god frostbestandighet. Mørtelklasse CS I iht. NS-EN 998-1. Bindemidlet i webercal 109 Hydraulisk kalkgrunning er naturlig hydraulisk kalk NHL5 og hydratkalk og tilfredsstiller kravene i NS-EN 45-91. 

Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Til bruk som grunning på svakt sugende underlag, for eksempel hardbrent tegl og naturstein, og på underlag hvor mørtel som inneholder sement eller sementklinker ikke kan brukes. Brukes som tynn grunningsmørtel for å sikre vedheft ved renovering og ompussing av bygninger, der webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel benyttes ved grovpussing.