close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

Beskrivelse

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel er en fabrikkframstilt tørrmørtel basert på hydraulisk kalk og hydratkalk med fingradert knust dolomitt og natursand som tilslag. webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn ren hydratkalkmørtel. Herder tvers igjennom selv i tykke sjikt og ved høy relativ luftfuktighet. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er sprøytbar. 

Mørtelklasse CS I iht. NS-EN 998-1. 

Bindemidlet i webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel er naturlig hydraulisk kalk og hydratkalk og tilfredsstiller kravene i NS-EN 459-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Til bruk ved pussing og reparasjoner der man stiller høyere krav til trykkfasthet enn det som kan oppnås ved en ren hydratkalkmørtel på underlag av tegl el.l. med grunning av weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning. Som sluttpuss kan webercal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin benyttes. Egnet ved arbeid på tidlig høst, da det er risiko for at ren kalkmørtel basert på hydratkalk ikke karbonatiserer. Også egnet ved renovering av kalkpussede eller kalkmurte fasader med god trykkfasthet. Kan også benyttes på innvendige overflater. Kan benyttes som murmørtel ved utbedring av fuger.

DoP webercal 148 hydrauliskt kalkbruk
Last ned(PDF, 525 KB)
Produktdatablad webercal 148
Last ned(PDF, 67 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel

DoP webercal 148 hydrauliskt kalkbruk
Last ned(PDF, 525 KB)
Produktdatablad webercal 148
Last ned(PDF, 67 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel
Beskrivelse

webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel er en fabrikkframstilt tørrmørtel basert på hydraulisk kalk og hydratkalk med fingradert knust dolomitt og natursand som tilslag. webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn ren hydratkalkmørtel. Herder tvers igjennom selv i tykke sjikt og ved høy relativ luftfuktighet. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er sprøytbar. 

Mørtelklasse CS I iht. NS-EN 998-1. 

Bindemidlet i webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel er naturlig hydraulisk kalk og hydratkalk og tilfredsstiller kravene i NS-EN 459-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Til bruk ved pussing og reparasjoner der man stiller høyere krav til trykkfasthet enn det som kan oppnås ved en ren hydratkalkmørtel på underlag av tegl el.l. med grunning av weber.cal 109 Hydraulisk Kalkgrunning. Som sluttpuss kan webercal 152 Hydraulisk Kalkmørtel Fin benyttes. Egnet ved arbeid på tidlig høst, da det er risiko for at ren kalkmørtel basert på hydratkalk ikke karbonatiserer. Også egnet ved renovering av kalkpussede eller kalkmurte fasader med god trykkfasthet. Kan også benyttes på innvendige overflater. Kan benyttes som murmørtel ved utbedring av fuger.