close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel fin

Beskrivelse

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Finer en fabrikkframstilt tørrmørtel basert på hydraulisk kalk og hydratkalk med fingradert knust dolomitt og natursand som tilslag. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er sprøytbar. Den har god frostbestandighet.

Mørtelklasse CS I iht. NS-EN 998-1.

Bindemidlet i webercal 152 Hydrauliskkalkmørtel Finer naturlig hydraulisk kalkog hydratkalk og tilfredsstiller kravene i NS-EN 459-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Benyttes til tynne overflatebehandlinger på grovpuss av f.eks. webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel, evt KC 50/50, der det kreves en glatt og jevn overflate. Også egnet til utjevning av tidligere stenkpussede fasader som skal behandles med kalkfarge. Kan også brukes på innvendige overflater. webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn hydratkalkmørtel. Den blir hard tvers igjennom ved høy relativ luftfuktighet. Egnet ved arbeid om høsten.

DoP webercal 152 hydrauliskt kalkbruk fin
Last ned(PDF, 526 KB)
Produktdatablad webercal 152
Last ned(PDF, 71 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel fin

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel fin

DoP webercal 152 hydrauliskt kalkbruk fin
Last ned(PDF, 526 KB)
Produktdatablad webercal 152
Last ned(PDF, 71 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel fin
Beskrivelse

webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Finer en fabrikkframstilt tørrmørtel basert på hydraulisk kalk og hydratkalk med fingradert knust dolomitt og natursand som tilslag. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er sprøytbar. Den har god frostbestandighet.

Mørtelklasse CS I iht. NS-EN 998-1.

Bindemidlet i webercal 152 Hydrauliskkalkmørtel Finer naturlig hydraulisk kalkog hydratkalk og tilfredsstiller kravene i NS-EN 459-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Benyttes til tynne overflatebehandlinger på grovpuss av f.eks. webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel, evt KC 50/50, der det kreves en glatt og jevn overflate. Også egnet til utjevning av tidligere stenkpussede fasader som skal behandles med kalkfarge. Kan også brukes på innvendige overflater. webercal 152 Hydraulisk kalkmørtel Fin har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn hydratkalkmørtel. Den blir hard tvers igjennom ved høy relativ luftfuktighet. Egnet ved arbeid om høsten.