close-pop-up.svg

Velkommen til våre nye nettsider

logos.png

Velkommen. Vi ruller i disse dager ut splitter nye nettsider som skal inneholde produkter, løsninger og innhold fra våre tre merkevarer. 

Det kan være ting du savner, ting som er under utvikling og ting du syns er kjempebra med våre nye sider, så ta gjerne kontakt om det er noe du føler mangler her. Vi har satt opp en egen tilbakemelding e-post som du kan nå fra forsiden.

Vi gleder oss til å fortsette og bygge videre på vårt nye, samlede nettsted med dine tilbakemeldinger, for sammen bygger vi bedre.

close-pop-up.svg

webercal 158 Hydraulisk kalkmørtel grov MF

Beskrivelse

webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov er en fabrikkframstilt tørrmørtel basert på naturlig hydraulisk kalk, hydratkalk, natursand og fiber. Ønskes produktet uten fiber, benyttes webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov.

Mørtelen har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn ren hydratkalkmørtel. Herder gjennom hele pussjiktet selv ved høy relativ luftfuktighet. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er pumpbar.

Mørtelklasse CS I iht NS-EN 998-1.

Tilfredsstiller krav til NHL og kalk som bindemidler definert i NS-EN 459-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Benyttes til grovpussing på fasader der det kreves en ekstra tykk pusstykkelse, ellers som underlag for webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel på eldre bygninger av bl.a. naturstein og tegl. Benyttes til spekking av natursteinsmurer.

DoP webercal 158 hydrauliskt kalkbruk grov
Last ned(PDF, 455 KB)
Produktdatablad webercal 158
Last ned(PDF, 207 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad webercal 158 Hydraulisk kalkmørtel grov MF

webercal 158 Hydraulisk kalkmørtel grov MF

DoP webercal 158 hydrauliskt kalkbruk grov
Last ned(PDF, 455 KB)
Produktdatablad webercal 158
Last ned(PDF, 207 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad webercal 158 Hydraulisk kalkmørtel grov MF
Beskrivelse

webercal 158 Hydraulisk Kalkmørtel Grov er en fabrikkframstilt tørrmørtel basert på naturlig hydraulisk kalk, hydratkalk, natursand og fiber. Ønskes produktet uten fiber, benyttes webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov.

Mørtelen har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn ren hydratkalkmørtel. Herder gjennom hele pussjiktet selv ved høy relativ luftfuktighet. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er pumpbar.

Mørtelklasse CS I iht NS-EN 998-1.

Tilfredsstiller krav til NHL og kalk som bindemidler definert i NS-EN 459-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Benyttes til grovpussing på fasader der det kreves en ekstra tykk pusstykkelse, ellers som underlag for webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel på eldre bygninger av bl.a. naturstein og tegl. Benyttes til spekking av natursteinsmurer.