close-pop-up.svg

webercal 159 Hydraulisk kalkmørtel grov UF

Beskrivelse

webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov er en fabrikkfremstilt tørrmørtel basert på naturlig hydraulisk kalk, hydratkalk og natursand. Mørtelen har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn ren hydratkalkmørtel. Herder gjennom hele pussjiktet selv ved høy relativ luftfuktighet. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er pumpbar.

Mørtelklasse CS I iht NS-EN 998-1.
Tilfredsstiller krav til NHL og kalk som bindemidler definert i NS-EN 459-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Benyttes til grovpussing på fasader der det kreves en ekstra tykk pusstykkelse, ellers som underlag for webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel på eldre bygninger av bl.a naturstein og tegl.Benyttes til muring og spekking av natursteinsmurer.

DoP webercal 159 hydrauliskt kalkbruk grov utfyllnad 0-6mm
Last ned(PDF, 527 KB)
Produktdatablad webercal 159
Last ned(PDF, 73 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad webercal 159 Hydraulisk kalkmørtel grov UF

webercal 159 Hydraulisk kalkmørtel grov UF

DoP webercal 159 hydrauliskt kalkbruk grov utfyllnad 0-6mm
Last ned(PDF, 527 KB)
Produktdatablad webercal 159
Last ned(PDF, 73 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad webercal 159 Hydraulisk kalkmørtel grov UF
Beskrivelse

webercal 159 Hydraulisk Kalkmørtel Grov er en fabrikkfremstilt tørrmørtel basert på naturlig hydraulisk kalk, hydratkalk og natursand. Mørtelen har høyere trykkfasthet og bedre frostbestandighet enn ren hydratkalkmørtel. Herder gjennom hele pussjiktet selv ved høy relativ luftfuktighet. Ligner ut fra bindingssynspunkt en kalksementmørtel, men har for øvrig kalkmørtelens egenskaper. Mørtelen er pumpbar.

Mørtelklasse CS I iht NS-EN 998-1.
Tilfredsstiller krav til NHL og kalk som bindemidler definert i NS-EN 459-1.

Til utvendig og innvendig bruk.

Bruksområde

Benyttes til grovpussing på fasader der det kreves en ekstra tykk pusstykkelse, ellers som underlag for webercal 148 Hydraulisk kalkmørtel på eldre bygninger av bl.a naturstein og tegl.Benyttes til muring og spekking av natursteinsmurer.