close-pop-up.svg

webercal 249 Kalkmaling

Beskrivelse

webercal 249 Kalkmaling er en fabrikkfremstilt pussfarge basert på tørrlesket kalk med fingradert hvit dolomitt som fyllstoff. Malingen (våt) spes med vann på arbeidsplassen. webercal 249 Kalkmaling har samme egenskaper som kalkpusser, og er derfor velegnet til rehabilitering av kalkpussede fasader og murkirker. Bindemiddlet tilfredsstiller kravene iNS-EN 459-1.
Dampdiffusjonsåpen. Uorganisk. webercal 249 Kalkmaling er helt åpen, hvilket innebærer at veggens fuktegenskaper ikke forandres. Riktig utført reagerer webercal 249 Kalkmaling med underliggende kalkpuss/-farge. Risikoen for frostsprengninger og avskallinger på grunn av innestengt fukt er derfor minimal.

Produktdatablad webercal 249 kalkmaling
Last ned(PDF, 66 KB)
Sikkerhetsdatablad webercal 249 Kalkmaling

webercal 249 Kalkmaling

Produktdatablad webercal 249 kalkmaling
Last ned(PDF, 66 KB)
Sikkerhetsdatablad webercal 249 Kalkmaling
Beskrivelse

webercal 249 Kalkmaling er en fabrikkfremstilt pussfarge basert på tørrlesket kalk med fingradert hvit dolomitt som fyllstoff. Malingen (våt) spes med vann på arbeidsplassen. webercal 249 Kalkmaling har samme egenskaper som kalkpusser, og er derfor velegnet til rehabilitering av kalkpussede fasader og murkirker. Bindemiddlet tilfredsstiller kravene iNS-EN 459-1.
Dampdiffusjonsåpen. Uorganisk. webercal 249 Kalkmaling er helt åpen, hvilket innebærer at veggens fuktegenskaper ikke forandres. Riktig utført reagerer webercal 249 Kalkmaling med underliggende kalkpuss/-farge. Risikoen for frostsprengninger og avskallinger på grunn av innestengt fukt er derfor minimal.