close-pop-up.svg

webercal K-100 mur- og pussmørtel

Beskrivelse

webercal K-100 er en tørrmørtel basert på hydratkalk som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for muring og pussing. webercal K-100 lages av hydratkalk og natursand. Ved kun bruk av hydratkalk, et ikke-hydraulisk bindemiddel, binder mørtelen ved at luftens karbondioksyd (CO2) reagerer med kalken (karbonatiserer). Bindemiddlet tilfredsstiller kravene i NS-EN 459-1.

Bruksområde

webercal K-100 brukes til puss-og murverksreparasjoner innvendig og utvendig på eldre bygninger der man tidligere har brukt kalkmørtel, eller i de tilfeller der kalkmørtel er beskrevet.

Produktdatablad webercal K-100
Last ned(PDF, 67 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad webercal K-100 mur- og pussmørtel

webercal K-100 mur- og pussmørtel

Produktdatablad webercal K-100
Last ned(PDF, 67 KB)
FDV Weber premixprodukter
Last ned(PDF, 203 KB)
Sikkerhetsdatablad webercal K-100 mur- og pussmørtel
Beskrivelse

webercal K-100 er en tørrmørtel basert på hydratkalk som kun skal blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel for muring og pussing. webercal K-100 lages av hydratkalk og natursand. Ved kun bruk av hydratkalk, et ikke-hydraulisk bindemiddel, binder mørtelen ved at luftens karbondioksyd (CO2) reagerer med kalken (karbonatiserer). Bindemiddlet tilfredsstiller kravene i NS-EN 459-1.

Bruksområde

webercal K-100 brukes til puss-og murverksreparasjoner innvendig og utvendig på eldre bygninger der man tidligere har brukt kalkmørtel, eller i de tilfeller der kalkmørtel er beskrevet.