close-pop-up.svg

weberton 303 silikatmaling

Beskrivelse

weberton 303 silikatmaling er en enkomponent silikatmaling basert på kalivannglass, pigment og fyllstoff. Tilfredsstiller krav til silikatmaling iht. DIN 18363 pkt. 2.4.1. weberton 303 silikatmaling er uorganisk, vannavvisende og meget dampdiffusjonsåpen. Underlagets evne til å puste påvirkes minimalt. Ikke filmdannende. weberton 303 silikatmaling har høy motstand mot smuss og algevekst. Heftegenskapene mot mineralske underlag som puss og betong er meget gode. weberton 303 silikatmaling er løsemiddelfri og egner seg meget godt både innen- og utendørs. Glansgrad 0.

Leveres i 99 standardfarger i hht Weber fargekart. Se weber-norge.no

Bruksområde

weberton 303 Silikatmaling benyttes på mineralske underlag. Spesielt godt egnet på underlag på Weber Fiberpussystem, KC-basert puss, betong og hydraulisk kalk. Kan også benyttes på underlag tidligere malt med ren silikatmaling og kalkbaserte malinger.

Kan også benyttes som silikatlasur etter tynning med weberton 301 Silikatgrunning. Kan benyttes innen- og utendørs.

Produktdatablad weberton 303 silikatmaling
Last ned(PDF, 65 KB)
FDV Weber Fiberpussystem
Last ned(PDF, 220 KB)
FDV Weber Serpomin og Serpotherm
Last ned(PDF, 253 KB)
FDV Weber silikat- og silikonharpiksmalinger
Last ned(PDF, 203 KB)
Prosjekteringsperm - Rehabilitering med Weber
Last ned(PDF, 6 MB)
Weber Fargekart
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad weberton 303 silikatmaling

weberton 303 silikatmaling

Produktdatablad weberton 303 silikatmaling
Last ned(PDF, 65 KB)
FDV Weber Fiberpussystem
Last ned(PDF, 220 KB)
FDV Weber Serpomin og Serpotherm
Last ned(PDF, 253 KB)
FDV Weber silikat- og silikonharpiksmalinger
Last ned(PDF, 203 KB)
Prosjekteringsperm - Rehabilitering med Weber
Last ned(PDF, 6 MB)
Weber Fargekart
Last ned(PDF, 2 MB)
Sikkerhetsdatablad weberton 303 silikatmaling
Beskrivelse

weberton 303 silikatmaling er en enkomponent silikatmaling basert på kalivannglass, pigment og fyllstoff. Tilfredsstiller krav til silikatmaling iht. DIN 18363 pkt. 2.4.1. weberton 303 silikatmaling er uorganisk, vannavvisende og meget dampdiffusjonsåpen. Underlagets evne til å puste påvirkes minimalt. Ikke filmdannende. weberton 303 silikatmaling har høy motstand mot smuss og algevekst. Heftegenskapene mot mineralske underlag som puss og betong er meget gode. weberton 303 silikatmaling er løsemiddelfri og egner seg meget godt både innen- og utendørs. Glansgrad 0.

Leveres i 99 standardfarger i hht Weber fargekart. Se weber-norge.no

Bruksområde

weberton 303 Silikatmaling benyttes på mineralske underlag. Spesielt godt egnet på underlag på Weber Fiberpussystem, KC-basert puss, betong og hydraulisk kalk. Kan også benyttes på underlag tidligere malt med ren silikatmaling og kalkbaserte malinger.

Kan også benyttes som silikatlasur etter tynning med weberton 301 Silikatgrunning. Kan benyttes innen- og utendørs.