close-pop-up.svg
Avkapp himlingsplater i gjenvinningsposen. Foto: Fredrik Myhre
Oslo Atrium er midt i en omfattende ombygging. Nå er også bygget i Bjørvika med på et nytt pilotprosjekt. Glava og Moelven Modus samarbeider om å iverksette en ny innovativ gjenvinningstjenste: SoundCircularity.
Byggeprosjekt
Oslo Atrium
Byggeår
Planlagt ferdigstilling i 2025
Utførende
Veidekke, Moelven Modus

SoundCircularity er en full-service gjenvinningstjeneste som på sikt vil gjøre det enklere for byggeplasser å resirkulere avkapp fra himlinger med glassull, før nye plater monteres i bygget. Materialet samles inn i spesialdesignede poser, transporteres, og gjenvinnes effektivt.

– Målet er å resirkulere himlingsplater og avkapp, slik at himlingsentreprenører kan tilby resirkuleringsordninger i både store og små prosjekter. Dette pilotprosjektet er viktig for å teste og danne et erfaringsgrunnlag for videreutviklingen av tjenesten, sier Kim Martens Meyer, kategorisjef i Glava.

Vi er stolte over å være med på pilotprosjektet for SoundCircularity og få muligheten til å teste teori i praksis. Å heie på gode initiativ som bidrar til en bærekraftig byggebransje er noe vi verdsetter høyt. Det er viktig for oss å bidra til at prosjekter som Oslo Atrium setter en ny standard for bærekraft i næringsbygg.

Erlend Berg

Administrerende direktør i Moelven Modus

Tjenesten gir betydelige klimabesparelser, og det vil utdeles et sertifikat som bevis på bidraget til grønn bygging. SoundCircularity er allerede lansert i flere europeiske land og denne piloten markerer starten også for Norge. Prosjektet vil bli en ny målestokk for fremtidige byggeprosjekter som ønsker å kombinere modernisering med bærekraftige løsninger.

De største fordelene for våre kunder er å øke konkurransekraften ved å tilby resirkuleringsordninger. Vi ser stor etterspørsel etter slike løsninger i store prosjekter, og vi ser nå også at interessen øker i mindre skala.

Kim Martens Meyer

Kategorisjef i Glava

Gjør det enkelt

SoundCircularity-tjenesten gir mange fordeler. Med en enkel og forståelig prosess for materialgjenvinning, kan alle på byggeplassen fokusere på arbeidet uten å bekymre seg for avfallshåndtering. Tjenesten bidrar til rene og trygge arbeidsplasser, og hjelper bedrifter med å nå sine mål for gjenvinning og gjenbruk effektivt.

– Vi har som ambisjon å ha en 'grønn sirkel' der vi benytter alle ressurser, inkludert overskuddsmaterialer og avkapp, for å utnytte våre dyrebare ressurser på best mulig måte. Som en stor aktør har vi et særlig ansvar for å utvikle innovative løsninger for en mer bærekraftig bransje. Dette pilotprosjektet markerer starten på en viktig utvikling for Glava og bransjen som helhet, avslutter Martens Meyer.

Fremtidens bygg i Bjørvika

Oslo Atrium er en del av en spennende renessanse i hjertet av Bjørvika. Når prosjektet står ferdig i 2025, vil det tilby en ny, åpen og inviterende opplevelse for besøkende, leietakere og nabolaget som helhet. Her vil det både moderniseres i KPMGs arealer og i inkluderingen av nye serverings- og utsalgssteder på bakkenivå.

Veidekke forteller at ved å rehabilitere eksisterende bygningsmasse i stedet for å bygge nytt i bygget på 24 000 kvadratmeter, estimeres det en reduksjon på 70 % i utslipp av klimagasser.

Levering av poser: Oppsamlingsposer leveres sammen med nye himlingsprodukter.

Innsamling og sortering: Materialer til resirkulering samles i posene.

Merking: Posene merkes og klargjøres for henting.

Transport: Henting bestilles via telefon eller e-post.

Resirkulering: Materialene transporteres til et resirkuleringsanlegg.

Sertifisering: Kunde mottar et sertifikat som dokumenterer deres bidrag til miljøvennlig bygging og reduserte klimagassutslipp.

Rapportering: Klimabesparelsene kan rapporteres prosjektspesifikt eller samlet for virksomheten.

Mer informasjon?

Kontakt oss om du vil vite mer.

Kim Martens Meyer

+

Kontakt oss om du vil vite mer.

Kim Martens Meyer

+