close-pop-up.svg
Hafslund E-CO har bygd nye Vamma 12, en utvidelse av Vamma kraftverk. Her er det isolert 1700 kvadratmeter tak med nye Glava Robust Lamell i en funksjonell sandwich-løsning.
Byggeprosjekt
Vamma kraftverk
Byggeår
2018
Utførende
Hovedeentreprenør AF-gruppen og utførende takentreprenør Paul Messa.

Det var Hafslund Produksjon AS som reiste bygget for nytt vannkraftaggregat, en utvidelse av Vamma kraftverk i Glomma – i spektakulære omgivelser rett ved fossen. Norconsult stod for prosjektering av Norges største elvekraftverk, der selve aggregatet er senket 40 meter ned under fossen.  Det er Hafslund E-CO som eier anlegget.

AF-gruppen er hovedentreprenør og takarbeidet utføres av takentreprenør Paul Messa.

Glava Robust - en lettere løsning

Det er Glava Robust Lamell som er hovedproduktet for isolering av tak, valgt som en lett løsning med færre lag og god isolasjonsevne. Det gjør hverdagen enklere på taket for dem som monterer, ikke minst som en mer robust og trykksterk løsning. Messa beskriver isoleringen med Glava Robust som en smart «sandwich». 

2018_GLAVA_Vamma_PAS_web_8886.jpg
Robust-platene er en god og stabil løsning.


– Her har vi isolert med steinull-plater på 3 cm over og under, og 140 mm Robust i midten. Det gir en god og stabil løsning, sier Messa og utdyper at det gir en fast struktur, der isolasjonen holdes godt på plass med topp- og bunnplate.

Her har vi isolert med steinullplater på 3 cm over og under, og 140 mm Robust i midten. Det gir en god og stabil løsning.

Paul Messa

Takentreprenør


Rask montering

I løpet av 14 dager var taket ferdig tekket og godt isolert, med en U-verdi på 0,18. Dette oppfyller minstekravet i teknisk forskrift. Et lett produkt med god isolasjonsevne er fordeler som entreprenør Paul Messa er opptatt av.

2018_GLAVA_Vamma_PAS_web_8924.jpg
Monteringen av Robust-platene tok kun to uker.

Takentreprenør Messa har samarbeidet med både Glava og Protan i 25 år og drevet for seg selv i 30 år. Han har god erfaring med isolering og tekking av ulike takkonstruksjoner. Lett håndtering og isolasjonsevne som tilpasser kravene til U-verdi, selv med færre lag, er viktig for produktvalget.

Et økonomisk og effektivt valg

– Glava Robust er et nytt produkt for oss og spennende å teste på et så stort prosjekt. 

Vi var nysgjerrige på det nye produktet og anser lamellene som et veldig godt alternativ. Robust er lettere for gutta våre å jobbe med. Økonomisk er det også mer gunstig for prosjektet, fordi det er mindre jobb og mer effektivt å isolere, mener Messa.

Robust er lettere for gutta våre å jobbe med. Økonomisk er det også mer gunstig for prosjektet, fordi det er mindre jobb og mer effektivt å isolere.

Paul Messa

Takentreprenør

Vamma Kraftverk, Vamma 12

  • Vamma kraftverk er Norges største elvekraftverk. Vamma 12 er en utvidelse av anlegget ved Glomma, som eies av Hafslund E-CO.
  • I 2015 var det 100 år siden de to første aggregatene ble satt i drift, og kraftverket er senere bygd ut i flere trinn. 
  • Utvidelsen av Vamma kraftverk er en av Europas største elvekraftutbygginger siden 1980-tallet.
  • Vamma produserer i dag 1350 GWh per år, noe som tilsvarer rundt 14 prosent av strømforbruket i Oslo.
  • Prosjektet hadde en kontraktsum på 370 millioner kroner.

Bygget sto ferdig februar 2019.

Mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon om takløsninger med Robust? Ta kontakt med oss.

Bjørn Henrik Christoffersen

Markedssjef Teknisk Isolasjon, Marine og TAK +47 481 13 929
+

Ønsker du mer informasjon om takløsninger med Robust? Ta kontakt med oss.

Bjørn Henrik Christoffersen

Markedssjef Teknisk Isolasjon, Marine og TAK +47 481 13 929
+