close-pop-up.svg
1000 m² solceller på tak, yttervegger og en pergola sørger for nok energi både til Zeb-laboratoriet og en rekke andre bygg. Foto: Veidekke.
Ved Sintef sin ZEB Flexible Lab i Trondheim er det miljøegenskapene som har bestemt valg av produkter. Dermed ble det Glava-produkter i tak og vegger.
Byggeprosjekt
ZEB Flexible Lab
Byggeår
2020
Utførende
Veidekke

Miljøegenskapene er svært viktige i dette prosjektet og var en viktig årsak til at Glava-produkter ble valgt. Veidekkes krav til bygget var klare: Null utslipp. Bygget skal gå i pluss og gjøre mer for miljøet enn det forbruker. 

Klimagassregnskapet ga produktvalgene

– Klimagassregnskapet var førende i forbindelse med byggingen av ZEB Flexible Lab, og regnskapet fungerte som et prosjekteringsverktøy for materialvalg i prosjektet, forteller Ingrid Nesvold Engan. Som anleggsleder hos Veidekke Bygg har hun vært tett på planleggingen av nullutslippsbygget. 

– Vi søkte hele tiden klimaoptimalisering, både for konstruksjoner og materialer. Vi valgte Glava® basert på produktegenskapene og klimagassregnskapet for prosjektet, understreker Engan. 

Et forskningsprosjekt 

ZEB-laboratoriet ligger på Gløshaugen i Trondheim og prosjektet skal utvikle, forske og teste innovative materialer og løsninger i interaksjon med menneskene som jobber der. ZEB står for Zero Emission Building eller nullutslippsbygg på godt norsk. Et ZEB-bygg skal produsere fornybar energi som veier opp for CO2-avtrykket som bygget gir. I løpet av byggets levetid skal det gå i pluss. 

Det gjør nybygget på Gløshaugen til gangs og ZEB-bygget blir et kontor- og undervisningsbygg som i hovedsak skal brukes til å forske på nullutslippsløsninger. Bygget leverer strøm til 48 andre bygg. 

Derfor er det lagt vekt på de mest miljøvennlige løsningene på alt fra gulv til tak. Materialene skal være de mest energieffektive, de skal vare lenge, og være fornybare når livet ebber ut for bygningen. 

Solceller sørger for strøm. Tak og vegger er pepret med solcellepaneler, og ventilasjonen opprettholdes ved at vinduene rett og slett åpnes og lukkes. Det skjer riktignok helautomatisk. 

Og isolasjonen sørger altså Glava for. 

Blåseisolerte taket 

I løpet av noen få novemberdager i 2019 blåste Kulseth Blåseisolering 245 m3 blåseisolasjon fra Glava inn i takkonstruksjonen på ZEB-labben. Tre-fire år med stor pågang har gitt Selbu-bedriften god trening i akkurat dette. 

– Ja, vi har blåst veldig mye for Glava, forteller Kulseth. De var veldig glade for å få prestisjeprosjektet NTNU, og godt forberedt: 

– Vår jobb her var isolering av ca. 540 m2 sperretak à 450 mm tykkelse og i veggene er det valgt Glava Extrem 32. Løftehøyden på ZEB-laboratoriet var på hele 22 meter uten at det var noe problem, forteller Halvar Kulseth. 

Best på miljø 

– Blåsisolering er relativt effektivt også, fortsetter Kulseth og legger til at hele jobben var gjort på få dager. 

Men det viktigste er miljøaspektet. Kulseth er veldig opptatt av å fokusere på miljøegenskapene i produktet, som denne gangen gjorde at blåseisolasjon fra Glava ble valgt nettopp på grunn av miljøegenskapene. 

– Miljøegenskapene er udiskutable. Veidekke skulle finne de beste produktene. Valget falt på Isover Blåseisolering, levert av Glava som slo konkurrentene når fokuset var på miljø og CO2-avtrykket, understreker Kulseth. 

Artig å vinne miljøkampen 

– Det er artig å være med på en slik type jobb når det viser seg at produktet vi blåser er best på miljø, understreker Kulseth. Og det er ikke bare i taket. Det er Glava Isolasjon i hele bygget der oppe, forteller Kulseth. 

Han forteller at de har veldig mange oppdrag på blåseisolering, både for store og små entreprenører i tillegg til privatmarkedet. Det aller meste er nybygg, hele seksti til søtti prosent av jobbene er nybygg. 

– Men vi jobber også mye med etterisolering, forteller han.