close-pop-up.svg
Oversiktsbilde av bygging av KIWIs miljøbutikk i Hokksund.
KIWIs nye flaggskipbutikk på Lerberg i Hokksund er et nyskapende stykke arkitektur i massivtre, med humler på taket. Miljøavtrykket matcher KIWIs signaturfarge – her er det grønt for alle penga.
Byggeprosjekt
KIWIs nye butikker med lavt CO2-avtrykk
Byggeår
2018
Utførende
Byggherre: Lerberg Utvikling, Entreprenør: POB

– Dette bygget er en del av Grønn i svingene-konseptet vårt. KIWI har et mål om å bli klimanøytrale og som en del av dette gjennomførte vi en arkitektkonkurranse for å lage et nytt KIWI-konsept. Fire arkitekthus deltok. Det var faktisk ikke dette bygget som vant, men vi synes det var så spennende at vi ville realisere det.

Bygget som vant er en del av KIWIs nye standardbutikker, mens Grønn i svingene blir bygget for aller første gang på Lerberg i Hokksund.

Taktekkere legger GLAVA® Robust
Ikke bare en god EPD – Robust er også en lett match for taktekkerne.

Miljøvennlig byggeprosess

Materialvalg på bygget på Lerberg gir et CO2 -avtrykk som er 60 prosent lavere sammenlignet med en ordinær dagligvarebutikk. Alt av kjøl og frys er CO2-drevet, det eneste kuldemediet som ikke forurenser. Lys både ute og inne er LED, og god isolasjon i både tak og vegger gjør at det kreves mindre energi til oppvarming og nedkjøling.

– Vi har også vært klimavennlige i byggeprosessen. Produkter er valgt etter klimaavtrykk, sier Johansen.

Det er brukt massivtre i tak- og veggkonstruksjoner og betong med lavt karboninnhold. I vegger og tak er det isolasjon fra Glava®. På toppen av det hele er det sedum, torv og humlekasser.

Vi har også vært klimavennlige i byggeprosessen. Produkter er valgt etter klimaavtrykk.

Jan-Eilif Johansen

butikkutviklingssjef i KIWI

En mer miljøvennlig isolasjon

Glavas glassullprodukter er laget med inntil 70 prosent resirkulert glass. Dette gjør et stort utslag på målingene som gjøres i forbindelse med miljødeklarasjoner, og gjenvinningen har bidratt til at den nye EPD-en er svært god. Dette var utslagsgivende da det skulle velges isolasjon til taket.

– Det var et sterkt ønske om å redusere byggets CO2-avtrykk betraktelig. Det ble brukt Glava Robust også på KIWI Skollenborg og det ga gode resultater. Da ble det naturlig å bruke de samme produktene på Lerberg, sier Line Sagberg, prosjektleder hos ProsjektCompaniet. De håndterte byggeprosessen for Lerberg Utvikling. 

KIWI-tak ferdig isolert og klart for sedum og humlekasser.
Her er det velisolerte taket nesten klart for sedum og humlekasser.

Lav vekt

Valget ga ikke bare gode miljøtall, det var også godt nytt for de som skulle tekke taket.

– Glava Robust er veldig lett å jobbe med for meg og taktekkerne mine, forteller Thomas Sem Grøstad, daglig leder og taktekkemester i FastTekk AS.

De har lagt selvklebende dampsperre på massivtreelementene, deretter Glava Robust dekket med takboard fra PAROC. Robust er opptil 20 prosent lettere i vekt enn isolasjon laget av steinull.

– På grunn av den lave vekta til Glava Robust slipper vi å ha en kjempekran på byggeplassen. Pallene kan flyttes av én mann, sier Grøstad.

Tynn konstruksjon krevde effektiv isolasjon

Mens takisolasjonen ble valgt på grunn av de gode miljøegenskapene, ble Glava veggplate 31 system valgt på grunn av de gode prestasjonene.

– Isolasjonen i veggene ble valgt fordi den leverte den beste u-verdien for denne konstruksjonen. Tykkelsen ble betraktelig redusert sammenlignet med konkurrerende produkter. Det var spesielt viktig i dette prosjektet, siden konstruksjonen er marginal, sier prosjektleder Per Nilsson i entreprenørfirmaet POB.

– Vårt bidrag for å redde humlene

– Det er veldig i tiden å tenke miljø. Men vi velger ikke disse løsningene for å være moderne. Vi har et genuint ønske om å ta vare på de verdiene vi har. KIWI har en grønn profil, og da er det viktig at også butikkene våre er grønne.

Mange har sikkert sett KIWIs kampanjer der de fjerner momsen på frukt og grønt. De fleste produktene i frukt- og grønnsaksdisken er avhengige av en eller annen form for insektpollinering, gjerne fra humler.

Humlene er utrydningstruet. Derfor kommer vi til å plassere humlekasser på taket. Det er vårt bidrag til å bevare humlene.

Jan-Eilif Johansen

Butikkutviklingssjef i KIWI

Aktuelle produkter

Glava har levert totalt 2114 m2 Robust Lamell 220mm og Paroc ROB 80 20mm til taket.
Til fasaden er det levert 500 m2 98 mm Glava Veggplate 31 system og Vempro vindsperre.

Har du spørsmål om våre produkter eller tjenester? Ta kontakt med

Bjørn Henrik Christoffersen

Markedssjef Teknisk Isolasjon, Marine og TAK +47 481 13 929
+

Bjørn Henrik Christoffersen

Markedssjef Teknisk Isolasjon, Marine og TAK +47 481 13 929
+