close-pop-up.svg

Rehabilitert papirfabrikk blir videregående skole og kulturhus

Weber
Det å rehabilitere en gammel fabrikk til skole og kulturhus er omfattende. Ikke minst krevde det 300 tonn med gulvavretting og 6000 kvadratmeter med trinnlydsgulv fra Weber.
Byggeprosjekt
Halden videregående skole
Byggeår
Prosjektet ferdigstilles høsten 2022.
Utførende
Byggherre: Porsnes Utvikling AS

Halden videregående skole hadde lenge drømt om å samlokalisere alle utdanningsprogrammene, men manglet plass. Løsningen fant de i papirfabrikken over veien. Her stod nemlig deler av Norske Skog Saugbrugs industrilokaler tomme.  

Med bærekraft i tankene, så Halden kommune verdien av å forlenge levetiden til den gamle papirfabrikken fremfor å bygge noe nytt. I samarbeid med Plus Arkitektur og hovedentreprenør PEAB blir nå det gamle bygget forvandlet til en levende møteplass for skolens elever på dagtid og Haldens befolkning på kveldstid.  

Halden vgs - papirfabrikk.jpg
Løsningen på plassmangel for Halden videregående skole ble papirfabrikken over veien. Her stod nemlig deler av Norske Skog Saugbrugs industrilokaler tomme. Foto: Plus Arkitekter

Det å forvandle en gammel papirfabrikk til skole og kulturhus er en omfattende oppgave. Historien skal bevares samtidig som bygget skal rehabiliteres etter dagens krav og behov. Her trengtes et skarpt blikk for arkitektur, evnen til å tenke nytt, og minst 300 tonn med gulvavretting.
 
Det ferdigstilte bygget vil varmes opp med overskuddsenergi fra Norske Skog Saugbrugs, og industrihistorien skal dermed fortsatt få puste i bygningen. 

halden vidg.jpg
Slik blir nye Halden videregående skole, som også blir byens nye storstue for kulturliv. Foto: Plus Arkitekter

Industriell identitet i moderne drakt 

Høsten 2022 skal utdanningsprogrammene for bygg og anlegg, elektro, musikk, dans og drama, teknikk og industriell produksjon og helse og omsorg flytte inn. Men før den tid er det mye som må på plass.  

Rent arkitektonisk har det vært veldig gøy å organisere skolens funksjoner innenfor rammene av den gamle fabrikken.

Trine Berglund

Arkitekt, Plus Arkitekter

 
— Det har vært en spennende utfordring å transformere gamle, tomme fabrikklokaler om til skole, forteller ansvarlig arkitekt hos Plus Arkitektur, Trine Berglund.  

Det har vært viktig å bevare byggets industrielle identitet, samtidig som det skal være plass til alle skolens funksjoner. 

— Vi finner blant annet en rommelighet her som vi ikke ser i nybygg, med de store vindusflatene, takhøyden og generelt godt benspenn.  

Men selv om skallet er det samme, og søyler, dekker og fasade er ivaretatt har det vært nødvendig å bygge opp alt innenfor byggets fire vegger på nytt.  

Rom for elever og besøkende  

Bygg og anleggsfagene har av praktiske årsaker fått plass i første etasje, mens Musikk, dans og drama skal holde til i tredje. I tillegg til undervisningsrom skal det også bygges en studioscene, en Black Box, som skal fungere som kulturelt samlingspunkt for Haldens befolkning etter skoletid. 

– Vi har vært opptatt av å åpne opp mellom etasjene og har derfor installert store takvinduer og laget en læringstrapp som forbinder alle fagene. Denne amfitrappen er tenkt som en sosial møteplass, og vil også være et samlende element når byens befolkning kommer på besøk på kveldstid, sier Berglund. 

Å rehabilitere et bygg som egentlig er laget for en annen tid og bruk er spennende, men krevende.  

– Rent arkitektonisk har det vært veldig gøy å organisere skolens funksjoner innenfor rammene av den gamle fabrikken, men i motsetning til nye bygg kan du aldri være helt sikker på hva som dukker opp underveis, forteller arkitekten.  

– Det vanskeligste har vært å lyddempe mellom fagene. For selv om hvert fagområde har hver sin etasje driver de alle med støyende aktiviteter som lett kan forstyrre.  

Lydgulv for bedre akustisk inneklima 

Eldre bygg er i utgangspunktet ikke egnet for dagens aktiviteter hvor lydnivået er høyere.  

Særlig i yrkesfag hvor mye av læringen foregår på verksted og ikke i et tradisjonelt klasserom, kan det bli utfordringer med støy. Inneklima handler nemlig ikke bare om luft og lys, men også om god akustikk og gode lydforhold. 

– Til Halden videregående skole har vi blant annet levert 6000 kvadratmeter med trinnlydsgulv, forteller Tarjei Høgetveit, salgssjef i Weber, som er en del av GLAVA-familien. 

– Ved å benytte Weber Lydgulv med myke trinnlydsplater og gulvavretting som bærelag, blir lydisoleringen mellom etasjene betraktelig forbedret. Trinnlydsforbedringstallet for løsningen valgt på prosjektet ligger på 28 dB, som sørger for en betydelig demping av trinnlyden som oppstår i en etasje, og reduserer spredningen av lyd til omkringliggende rom. Dette er avgjørende for å skape et godt akustisk inneklima, sier Høgetveit. 

Prosjektet er i en tidlig fase. Her ligger det fortsatt mange spennende underentrepriser for tak og fasade, isolering og akustikk, VVS og innvendige løsninger, som skal fordeles. 

Norgesrekord i gulvavretting  

Den gamle papirfabrikkens eksisterende byggemasse består av 10.000 kvm som er utført i forskjellige byggetrinn. Det betyr blant annet ulike høyder på gulvene og betongdekker med stort behov for rehabilitering.  

Her har vi satt norgesrekord i gulvavretting og levert 300 tonn flytsparkel.

Anders Svensson

Salgsingeniør, GLAVA®

– Her har vi satt norgesrekord i gulvavretting og levert 300 tonn flytsparkel, forteller Anders Svensson, salgsingeniør på gulv hos Weber. 

To pumpebiler pumpet 30 tonn i timen, og jobben ble utført av den Weber-sertifiserte gulventreprenøren TV Gulvavretting AS.  

Hele 3000 kvadratmeter gulv ble avrettet på samme dag i dette rekordstore prosjektet. 

To pumpebiler pumpet 30 tonn i timen for å levere 3000 kvadratmeter gulvavretting i det nye skolebygget.
– Pumpebilene våre fungerer som en fabrikk hvor det endelige produktet klargjøres på stedet. Det gjør logistikk og avretting enklere, forteller Svensson.
Gulvavretting_Halden-TV-gjeng.JPG
Det var en effektiv arbeidsgjeng i TV Gulvavretting som sikret nye gulv i skolebygget.

 

Salgssjef i Weber

Tarjei Høgetveit

Salgssjef Gulv og Spesialmørtel +47 918 14 873
+

Tarjei Høgetveit

Salgssjef Gulv og Spesialmørtel +47 918 14 873
+