close-pop-up.svg
Til det nye sykehuset i Drammen leverte Glava® over 17 000 kvadratmeter med skreddersydde vintermatter, for en frostsikker byggegrop.
Byggeprosjekt
Drammens nye sykehus på Brakerøya i Drammen
Byggeår
2020-2026
Utførende
AF Anlegg

– Det er en av de største leveransene av vintermatter vi har hatt til et enkeltstående prosjekt, forteller salgsingeniør Jan-Thore Oseth i Glava AS.

Bilde av Jan-Thore Oseth
– Vintermattene passer perfekt til dybden. De pakkes dessuten slik at de lett kan «rulles» ned i byggegropen, noe som er klart tidsbesparende ved montering, sier Jan-Thore Oseth.

Skreddersydde vintermatter

Til isolering av spuntingen i kjellerarbeidet pådet nye sykehuset i Drammen var det behov for skreddersydde vintermatter i ni meters lengde med to ganger 5 cm isolasjon.

– Vintermattene passer perfekt til dybden. De pakkes dessuten slik at de lett kan «rulles» ned i byggegropen, noe som er klart tidsbesparende ved montering, sier Jan-Thore Oseth.

Frostbeskyttelse

Glava Vintermatte er en glassullmatte innsveiset i sterk plastfolie som benyttes som midlertidig frostbeskyttelse over for eksempel nystøpte betongdekker, byggematerialer, utgravde tomter og grøfter. Mattene brukes også for tildekking av blant annet silofôr, potet- og rotfruktlager. 

Vintermattene passer perfekt til dybden. De pakkes dessuten slik at de lett kan «rulles» ned i byggegropen, noe som er klart tidsbesparende ved montering.

Jan-Thore Oseth

Salgsingeniør, Glava

Innflytting i 2026

Drammens nye sykehus bygges på Brakerøya og skal være lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande. Bygget er på ca. 122 000 kvadratmeter og har en kostnadsramme rundt 10,5 milliarder kroner. Arbeidet ble påbegynt i mai 2020, og sluttdato er planlagt i mai 2026 (Kilde:Produktfakta). Det erAF Anlegg som er entreprenør for kjellerarbeidet.

Mattene fungerte akkurat som forventet og var enkle å håndtere.

Tore Gjersvoll

Anleggsleder i AF Anlegg

Oversiktsbilde av byggeplass med vintermatter.
Drammens nye sykehus på ca. 122 000 kvadratmeter bygges på Brakerøya og skal være lokalsykehus for Drammen, Lier, Hurum, Røyken og Sande.

AF Anlegg godt fornøyd

– Vi hadde behov for et betydelig antall vintermatter til kjellerarbeidet på det nye sykehuset. Mattene fungerte akkurat som forventet og var enkle å håndtere. De store leveransene kom som planlagt. Spuntingen og kjellerarbeidene her på Brakerøya har gått greit, vi er i rute og har ikke hatt andre utfordringer enn det som er normalt i et slikt stort prosjekt, forteller Tore Gjersvoll, anleggsleder i AF Anlegg.

Har du spørsmål om frostsikring? Ta kontakt med

Interessert i frostsikring?

Jan-Thore Oseth

Salgsingeniør VVS/OEM - Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene +47 975 72 592
+

Interessert i frostsikring?

Jan-Thore Oseth

Salgsingeniør VVS/OEM - Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene +47 975 72 592
+