close-pop-up.svg
Skolen har en egen takterasse med nydelig utsikt over byen.
Nye Ruseløkka skole er et resultat av mange viktige hensyn som må tas for å trives i et skolebygg. Den gamle og slitte skolen er erstattet med lyse klasserom med god akustikk.
Byggeprosjekt
Ruseløkka skole
Byggeår
Prosjektet ferdigstilt høsten 2021
Utførende
Glava, Weber og Gyproc

Helt siden sent 1800-tall har det stått et skolebygg midt i Vika i Oslo. Ruseløkka skole er påbygd flere ganger etter oppføring, senest i 1939, og den fremstod etter hvert som en ganske slitt bygning, som ikke oppfylte kravene som stilles til moderne undervisning. Det var heller ikke helhetlig arkitektonisk sett.
 

Ruslokka-skole-6_JUST8.jpg
Lyse klasserom med god akustikk sørger for inspirerende og behagelig læring. Foto: TUM Studio

– Det var en bygningsmasse som var i dårlig stand, og det ble gjort en utredning som viste at vi ikke kunne oppgradere den til dagens standard, og samtidig beholde elevgrunnlaget. Vi måtte enten redusere kapasitet, eller bygge helt nytt, forteller rektor Merete Hansen.

Vi måtte enten redusere kapasitet, eller bygge helt nytt.

Merete Hansen

Rektor

Den gamle skolen ble derfor revet i 2018, og det splitter nye og moderne bygget ble innviet høsten 2021.

Glava® har vært involvert i oppføring av bygget.

Elevene står i fokus

Alle nye skolebygg må tilfredsstille en rekke krav for å gjøre læringsopplevelsen best mulig for elevene. Lydforhold og akustikk er kanskje spesielt viktig – taletydelighet er essensielt, slik at man faktisk kan høre hva elevene og lærerne sier. Lydforholdene i undervisningsrom skal være universelt utformet, slik at det sikres likeverdig tilgang for elever med for eksempel nedsatt hørsel, ADHD, sensoriske vansker, redusert syn eller språkutfordringer. Alle elever fortjener, og har krav på, like gode læringsforhold.

Ruslokka-skole-12_JUST8.jpg
Lyse klasserom med god akustikk skal gjøre læringen til en glede. Foto: TUM Studio

– Osloskolen er krevende, det er et veldig stort mangfold av elever, og ikke minst ligger Ruseløkka skole midt i byen. Det betyr mye trafikk og annen støy fra bygninger i nærheten eller byggeplasser. Derfor er det viktig med gode lydforhold i klasserommene og god lydisolering mellom rommene og i fasaden. Det overordnede lydbildet er ekstremt viktig, da både barn og voksne fort kan bli utslitt av bråkete klasserom, sier Halvor Berg, konseptutvikler lyd/akustikk i Glava AS.

– Vi prøver på en måte å ta med skogen og naturen inn i klasserommet. Det er enda viktigere når skolen ligger i Oslo sentrum. Elevene skal ha de samme gode læringsforhold som de som går på en mer landlig beliggende skole i Asker.

Taletydelighet er noe av det viktigste i et klasserom

Halvor Berg forteller at det er flere aspekter å tenke på for å tilfredsstille de gjeldende kravene.

– Himlinger i klasserommene må ha noen egenskaper som tilsier at de demper alle frekvenser helt jevnt. De skal balansere basslyd og diskantlyd.

Ruslokka-skole-16_JUST8.jpg
Halvor Berg i Glava fremhever viktigheten av taletydelighet og god lydisolering. Foto: TUM Studio

Hvis du tar snarveier, får du en ubalanse, der det ofte blir for mye bass i rommet. Det gjør at taletydeligheten blir veldig fort rammet. 90% av informasjonen i talen er høyfrekvent lyd, så den må fremheves.

Ruslokka-skole-4_JUST8.jpg
Lyst og fint klasserom med god akustikk. Foto: TUM Studio

– Det man har gjort på Ruseløkka skole er å legge ekstra bassabsorbenter over systemhimlingen, for å fjerne lavfrekvent lyd. Da kommer diskanten tydeligere frem. I tillegg bidrar veggplatene til at lyden ikke slås frem og tilbake mellom veggene. Lyden skal, optimalt sett, gå direkte fra munnen til læreren og øret til eleven. Ofte går man bare for de tynne platene, får dermed får for mye bass og horisontale lydreflekser mellom veggene. Dette forringer taletydeligheten betraktelig. Det som gjør at vi har lykkes her, er nettopp disse ekstra absorbentene og veggabsorbentene, som gjør at vi får en god taletydelighet.

Helhetlig leveranse

Det er ikke bare selve utformingen av klasserommene som sørger for en god hverdag for elevene. Også godt lydisolerte vegger er viktige for å dempe lydene fra utsiden, og det er spesielt viktig i en skole som denne, som ligger i byen. Gyproc har levert ca 8500 kvadratmeter med Habito gips, som er vanlig å bruke i skolesammenhenger, fordi den er så robust.

Ruslokka-skole-9_JUST8.jpg
Trapperommene er lyse og har lite støy. Foto: TUM Studio

– Der sparers det penger på drift og vedlikehold, det er sikkert å henge opp ting fra veggene, og lydisoleringen blir samtidig ivaretatt.

Det er også levert Weber Gulvavretting, som byr på flere fordeler. Det er ukomplisert avretting med pumpebil, helt rette gulv og avfallsfri byggeplass. 

– Dette er veldig rasjonelle løsninger med tanke på byggetid og transport, nevner Halvor Berg.

Flott skole midt i smørøyet

Resultatet er et imponerende skolebygg som elevene helt åpenbart trives i. Det var viktig at skolen hadde det samme fotavtrykket som det opprinnelige bygget, da skolegården er ganske liten. Dermed er det bygget gymsaler under bakkeplan og flere etasjer i høyden, slik at antallet kvadratmeter er utvidet.

Elevene plages ikke av støy eller trengsel. Det er mye lys, men også god solskjerming.

Merete Hansen

Rektor

– Vi var spent på hvordan støyforholdene skulle bli i et såpass høyt og kompakt bygg. Men vi har gode og rause trapperom, god romfølelse og god høyde under taket. Elevene plages ikke av støy eller trengsel. Det er mye lys, men også god solskjerming. Vi har gode siktlinjer gjennom bygget, med mye dagslys inn i trappeløpene, og kunst som også er synlig utenfor bygget, sier Merete Hansen.
 

Ruslokka-skole-rektor-13_JUST8.jpg
Lyst og fint i trapperommet og lite støy. Foto: TUM Studio

– Vi har selv vært med på veldig mange beslutninger, vi har levert skisser til arkitekter og påvirket mye av utformingen. Vi har for eksempel sørget for at kontorene ser ut mot skolegården. Det er sånne ting som ikke en arkitekt nødvendigvis tenker på. Vi har hatt elever, ansatte og foreldrerepresentanter med i prosessen, og i dag er vi alle veldig fornøyd, avslutter rektor.

Ruslokka-skole-Halvor_Andre-2_JUST8.jpg
André Bråthen og Halvor Berg fra Glava har koordinert mye av arbeidet med den nye skolen. Foto: TUM Studio

– Vi er en aktør som vet hva vi driver med, og er opptatt av synergier på tvers av fagområder og varemerker. Vi har produktene. Alt fra gulvavretting til ferdig himling. Vi har levert løsninger som vi vet er hensiktsmessige i en grunnskole. Med vårt nye prosjektteam, skal du være sikker på å få god hjelp via ett kontatktpunkt i Glava, sier Halvor Berg.

Relaterte produkter:

Glava Venus A 17 mm
Ecophon Extra Bass
- Focus E15
- Connect t-profiler
- Ecophon Akusto Wall A Texona (Veggabsorbent)

Har du flere spørsmål til dette prosjektet? Ta kontakt med Halvor

Halvor Berg

+

Halvor Berg

+