Brannisolering

Brann er en forbrenningsprosess som for å kunne oppstå, krever at et brennbart materiale får tilstekkelig høy temperatur og samtidig har tilgang på nok oksygen (O2).

Det er tre faktorene som må være oppfylt for at en brann skal starte og kunne opprettholdes:
•     brennbart materiale
•     høy temperatur
•     oksygen

Brannforløp
Brann kan deles inn i tre faser:
•     antenningsfasen
•     flammefasen
•     avkjølingsfasen

Antenningsfasen
Antenningsfasen vil i de fleste tilfeller være over i løpet av 5 til 10 minutter. I antenningsfasen sprer brannen seg fra antennelsesstedet via brennbare materialer gjennom flammespredning.  I antennelsesfasen kan brannen stoppes relativt enkelt ved å begrense tilgangen på oksygen. Faren for tap av mennskeliv er ikke særlig stor på dette stadiet (om ikke glødebrann forårsaker forgiftning).

Flammefasen
En rask tilførsel av luft (oksygen) kan føre til at brannen utvikler seg eksplosjonsartet og går over i full brann. Full brann vil si at hele rommet fylles med flammer, og vi har fått det vi kaller overtenning. Denne fasen av brannen kalles flammefasen og nå er brannen vanskelig eller umulig å slokke. Til nød kan man klare å hindre brannen å spre seg til andre rom eller bygninger. Personer som befinner seg i rommet har små sjanser til å komme seg levende ut.