Isolering av kanaler

Rørisolasjon for boligventilasjon

CLIMCOVER Tube Alu2 er isolasjonsrørskålen som gir vesentlig enklere isolering av ventilasjonskanaler i boligen.

Den monteres samtidig som kanalene i boligen settes opp, og er rask, enkel og sikker isolering. Se filmen om Climcover Tube Alu 2 for nærmere informasjon om montering.

CLIMCOVER TUBE Alu2 bringer en helt ny dimensjon til eneboliger. Produktdesign av isolasjonen er utført særlig med tanke på enkel montering og tidsbesparelse. Ved å isolere kanalene før du monterer dem på plass kan du effektivisere arbeidet betraktelig.
Gjør-det-selv isolasjonsarbeidet er lett og går veldig fort på rette kanalstrekk. I bend kappes rørskålene enkelt i segmenter som så settes sammen som et bend og tapes sammen i skjøtene med GLAVA® VVS-Tape 75M - enkelt og greit samtidig som isolasjonstykkelsen opprettholdes i bendet. Det endelige utfallet av de isolerte kanalene er rene, energieffektive og brannsikker isoleringslag.

Kartongen med isolasjonen inneholder klare instruksjoner på hvordan man skal kappe 45° og 90° vinkler og T-avgreninger. Isolasjon sikres ved at rustfritt ståltråd vikles rundt rørskålen med intervaller på 300mm.

Produktet leveres for kanaldimensjonene Ø100, Ø125 og Ø160 og leveres i tykkelsene 50 og 100mm. For isolering på kaldt loft anbefales 100mm isolasjonstykkelse.

Oppsummering fordeler:
- Svært rask og enkel å installere
- Lett å håndtere og arbeide med
- God varmeisolering, λ10°C=0,036 W/mK (Energieffektiv isolasjon)
- Brannsikker, Euroklasse A2-s1, d0 [ubrennbar]
- Pent sluttresultat
- Lett å transportere og lagre, samme kartongstørrelse for alle produkter
- Pakken inkluderer instruksjoner for kutting

Climcover Alu2.

Climcover Alu2.