Riktig isolering av varmeanlegg

Cellegummien på varmeanlegget var sprø som kjeks. Isolasjonsverdien var lik null. Se hvordan isolatøren valgte løsning og tykkelser.

Rørfag fulgte jobben med å rive den gamle isolasjonen og legge på ny isolasjon. Denne gang med rørskåler, dimensjonert i henhold til Norsk Standard. Norsk Standard, NS-EN 12828 Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte varmesystemer setter krav til isolasjonstykkelse. Rør som skal isoleres krever at det gis plass for isolasjonen. Det skal være plass til å komme til mellom de isolerte rørene og mellom rørene og tak/vegg.

Denne standarden gjelder for vannbaserte varmesystemer, og ble norsk standard 1.mai 2003. Standarden setter blant annet krav til isolasjonstykkelse på røranlegget på grunn av energioptimalisering. Standarden spesifiserer krav for vannbaserte varmesystemer med maks. medietemperatur på 105 grader. For temperaturer høyere enn dette kan andre kriterier gjelde.

Filmen er laget av Rørfag.