PLAST-STIFTER TIL ISOTOP FOLIE

PLAST-STIFTER TIL ISOTOP FOLIE

Stifter (nudder) utforet med en spiss slik at den enkelt kommer gjennom GLAVA Isotop platsfolien men ikke kan gå ut igjen. Disse skal monteres i overlappen på langsgående skjøt for GLAVA Isotop folien.

Dimensjon/ beskrivelse INNHOLD PR. PAKKE NOBB-nr NRF-nummer Varenr
stk
MONTERINGSNUDDER GRÅ 1000 41759124 9407004 691900
Montering Isotop plastmantling LAST NED PDF
FDV Plaststifter til Isotop folie LAST NED PDF