close-pop-up.svg

Aerogel til bygg

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

NB! Spaceloft 10 grå, Pyrogel XT-E og Pyrogel XTF har utgått av sortimentet per 6. oktober 2023.

Aerogeler er et isolasjonsmateriale med veldig god isolasjonseffekt.

Aerogel kan brukes til smale sjikt og for å begrense kuldebroer.  

Aerogeler er et isolasjonsmateriale med veldig god isolasjonsevne. Produktet er spesielt godt egnet til kuldebroer, som takterrasser der du ønsker en terskelfri løsning mellom stuegulv og terrassegulv, og områder der du har utfordringer med høyde eller bredde. Aerogel kan fungere som en problemløser der det er trangt om plassen og hvor selv et tynt sjikt med høy isolasjonsevne kan utgjøre en forskjell i energiforbruk og komfort 

Glava®  selger aerogeler fra Aspen Aerogels for det norske byggmarkedet. 

Eksempler på bruksområder:
Terrasser der man ønsker eller har minimal byggehøyde, eller rett og slett ønsker en løsning der høyden på parketten inne er lik som terrassegulvet ute.  

Kuldebroer i forbindelse med dekkeforkanter.

SINTEF Byggforsk beskriver løsninger med 5 – 10 cm isolasjon utenfor dekkeforkant. I praksis kan selv 5 cm ofte være en utfordring. Manglende kuldebrobryter vil ikke bare øke varmetapet, men også kunne forårsake kondensproblematikk.  

Til sammenligning: Ved å bruke 4 cm Spaceloft 10 vil dette tilsvare 10 cm A 37. Dekkeforkanter har et begrenset areal der kostnaden ved bruk av høyisolerende produkt allikevel  kan forsvares. 

Aerogel for isolering av bygninger

Spaceloft 10, har en lambda-verdi, λD= 0,015 W/mK. 
Spaceloft 10 er klassifisert i Euroklasse C-s1, d0. 
Fargen er grå, og produktet er støvbundet for økt komfort ved montering. 

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen