close-pop-up.svg

Brannisolering bærende stål

Isover FireProtect gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.

Det inneholder få komponenter og monteres uten kompliserte og dyre monteringshjelpemidler. 

Isover FireProtect platene består av spesialprodusert steinull. Produktets tykkelse velges ut i fra konstruksjonens krav til brannmotstand, A/V-forhold og kritisk ståltemperatur. Platene leveres med ubelagt overflate.  Isover FireProtect er testet i henhold til ENV 13381-4 og godkjent av SINTEF NBL. 

Montering 

  1. Montering, Isover FireProtect Screw
    Festeskruen Isover FireProtect Screw er konstruert spesielt for denne type brannisolering. Den enkle festeskruen og en batteridrevet skrutrekker er alt man behøver for å gjøre en hurtig, kostnadseffektiv og korrekt montering. Skruen skal være minst dobbelt så lang som isolasjonstykkelsen som benyttes. Det skal benyttes passbiter ved bruker av dette skrue-systemet. 
     
  2. Montering, tradisjonell metode 
    Også andre festemetoder kan benyttes som for eksempel sveisepinne og låseskive eller sveisestift/Cuphead pinne. Dimensjon på skive minimum Ø30 mm og tykkelse pinne minimum 2,8 mm. De skal monteres med avstand maks c/c ≤ 300 mm. Lengden på stiften/pinnen skal være 2-3 mm større enn isolasjonstykkelsen. Antall stifter/pinner er ca. 10 stk/m2. Ved denne monteringsmetode er det ikke nødvendig med passbit eller tverrplate. Maksimum avstand stift/pinne til plateskjøt og platehjørner er 75 mm. 
Nyheter

Leca Norge stanser produksjonen ved Rælingen midlertidig – slik påvirkes Glavas håndtering av glassullavfall fra produksjonsprosessen

Leca har sendt ut melding til sine kunder om at de midlertidig stanser produksjonen av Leca fra deres fabrikk ved Rælingen. Dette berører Glava, som leverer våtavfall til Leca-produksjon.

Beste løsning med cellegummi for rømningsvei

Kaiflex KKplus s1 slange er vårt beste valg av cellegummi for isolering av rør og kanaler der det er krav til lav røykutvikling.

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.