close-pop-up.svg

Brannisolering bærende stål

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Det inneholder få komponenter og monteres uten kompliserte og dyre monteringshjelpemidler. 

Isover FireProtect platene består av spesialprodusert steinull. Produktets tykkelse velges ut i fra konstruksjonens krav til brannmotstand, A/V-forhold og kritisk ståltemperatur. Platene leveres med ubelagt overflate.  Isover FireProtect er testet i henhold til ENV 13381-4 og godkjent av SINTEF NBL. 

Montering 

  1. Montering, Isover FireProtect Screw
    Festeskruen Isover FireProtect Screw er konstruert spesielt for denne type brannisolering. Den enkle festeskruen og en batteridrevet skrutrekker er alt man behøver for å gjøre en hurtig, kostnadseffektiv og korrekt montering. Skruen skal være minst dobbelt så lang som isolasjonstykkelsen som benyttes. Det skal benyttes passbiter ved bruker av dette skrue-systemet. 
     
  2. Montering, tradisjonell metode 
    Også andre festemetoder kan benyttes som for eksempel sveisepinne og låseskive eller sveisestift/Cuphead pinne. Dimensjon på skive minimum Ø30 mm og tykkelse pinne minimum 2,8 mm. De skal monteres med avstand maks c/c ≤ 300 mm. Lengden på stiften/pinnen skal være 2-3 mm større enn isolasjonstykkelsen. Antall stifter/pinner er ca. 10 stk/m2. Ved denne monteringsmetode er det ikke nødvendig med passbit eller tverrplate. Maksimum avstand stift/pinne til plateskjøt og platehjørner er 75 mm. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen