close-pop-up.svg

Brannisolering av kanaler - U Protect

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Dimensjonering av Ultimate U Protect

Kanaltyper  Sirkulær kanal Rektangulær kanal
Produkt U Protect Wired Mat 4.0 Alu1   U Protect Slab 4.0 Alu1 U Protect Wired Mat 4.0 Alu1
Brann-
motstand
EI 15 EI 30 EI 60 EI 90 EI 30 EI 60 EI 90 EI 15 EI 30 EI 60
Orientering
ho ve o↔i
40mm 50mm  80mm  100mm  50mm 80mm 90mm 40mm 60mm 100mm
Orientering
ho ve o→i
30mm 30mm 60mm  Bruk tykkelse for ho ve o↔i

ho ve  o↔i: ivaretar brannbelastning både utvendig og innvendig (tilluft og avtrekk) 
ho ve o→i: ivaretar kun utvendig brannbelastning (tilluftskanaler)

Isolasjonslengder

 
  Brannmotstand EI 30 Brannmotstand EI 60
Avtrekkskanal (ho ve o↔i) Fullisoleres ¹) ²) Fullisoleres ¹) ²)
Tilluftskanal (ho ve o→i) Lengde 5 x diam. kanal ³) Lengde 6 x diam. kanal ³)
Ventil tilluftskanal i vegg (ho ve o→i) Lengde 6 x diam. kanal Lengde 7 x diam. kanal

For rektangulær kanal tilsvarer diam. kanal den bredeste siden.

1 Brannisolering kan unnlates i sjakt dersom det ikke er brennbare materialer i sjakten, dvs. som f.eks. plastrør, cellegummi, el-kabler etc. Eventuelt må disse beskyttes i egen sjakt i sjakten, ref. NBI-blad 520.342 utgitt oktober 2014.

2 Blandingstemperaturer kan beregnes for så å oversette resultatene til brannisoleringsbehov ved at røyktemperaturen synker etterhvert som kald luft blandes med strømmende varme branngasser og dermed kan dimensjonere ned én eller flere brannklasser når temperaturen faller under gitte temperaturer. Dette kan føre til at mindre isolasjonstykkelse kan benyttes og til og med unnlate isolasjon på siste del av kanalstrekket dersom temperaturen er lavere enn 160°C.

3 De oppgitte isolasjonslengdene skal utføres på begge sider av skillet. 

Sammenheng mellom temperatur og standard brannmotstand

Temperatur Brannmotstand
< 160°C Ingen
≤ 738°C EI 15
≤ 841°C EI 30
≤ 945°C EI 60

Rådgivende ingeniør Ventilasjon (RIV) kan trappe ned kravet til brannmotstanden på isolasjonen ved å beregne innblanding av kald luft fra de øvrige ventiler enn der brannen oppstår og dermed beregne lavere temperatur  lenger ut i kanalnettet i en brannsituasjon.

Ved "trekk-ut"-strategi er prinsippet at varm røyk skal transporteres vekk via ventilasjonsanlegget. Ventilasjon for tilluft og avtrekk skal gå for fullt. Dette reduserer faren for spredning.

Strømforsyning må være sikret og man trenger å ha et deteksjonssystem og bypass forbi filter for varmegjennvinnere. Bypass viften må være dimensjonert for å tåle temperaturen i avtrekkslufta i brannsituasjon. All form for omluft mellom brannceller stanses. Brannisolering av fraluftskanaler (for strømmende varme branngasser, ho ve o↔i) og tilluftskanaler (ikke strømmende varme branngasser, ho ve o→i) skal utføres, se tabell nedenfor.

ULTIMATE U Protect sitt system for brannisolering av ventilasjonskanaler består av løsninger med plater og nettingmatter som gir opp til to timers brannbeskyttelse ved både horisontal og vertikal (ho ve) anvendelse samt branneksponering innenfra og utenfra (i↔o) for rektangulære (maks. 1000 x 1500 mm) og sirkulære (maks. Ø1000mm) kanalsystemer. For å oppnå brannmotstand ho ve i↔o A2-s1,d0 skal sirkulær kanal isoleres med U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 mens rektangulær kanal kan isoleres enten med U Protect Slab 4.0 Alu1 eller U Protect Wired Mat 4.0 Alu1.
ho ve i↔o betyr at produktet er testet og godkjent for både horisontal og vertikal kanalretning samt branneksponering fra både utvendig og innvendig side av kanal.

Preakseptert løsning for isolasjonslengder :
Avtrekkskanal fullisoleres. Tilluftskanal brannisoleres i kortere lengder på hver side av skillet. Ventil i vegg for tilluft brannisoleres på én side av skillet. Ref. annerkjent litteratur (Installationsbrandskydd Ventilation-Rör-El av 2008 og Brandskydd Ventilasjon 2014). Se forøvrig tabell under for tykkelse og isolasjonslengder.

Avtrekkskanal fra storkjøkken
Veiledning til første ledd i TEK'17 §11-10 Tekniske installasjoner sier blant annet at avtrekkskanaler fra storkjøkken, frityranlegg m.m. må utføres med brannmotstand EI 30 A2-s1,d0 helt til utblåsningsrist, eventuelt føres i egen sjakt med samme brannmotstand.

Avtrekkskanal fra kjøkken i boenhet
Må utføres med brannmotstand EI 15 A2-s1,d0 hvis de ikke ligger i sjakt. I tilslutning mellom komfyrhette og avtrekkskanal kan det benyttes fleksible kanaler.

Nedtrapping av brannmotstand
... og dermed tynnere brannisolasjon

 

Sprinkel gir ikke fritak for passiv brannisolering
Dersom det gjøres fravik fra de preaksepterte ytelsene, må brannsikkerheten dokumenteres ved analyse, jf. § 2-2. Omfanget av analysen er avhengig av hvor omfattende fravik som er gjort fra de preaksepterte ytelsene.

For byggverk i brannklasse 4, det vil si byggverk hvor konsekvensen ved brann kan bli meget stor for liv og helse, miljøet eller samfunnet generelt, må brannsikkerheten alltid dokumenteres ved analyse, jf. § 11-3.

Risikoanalyse og komparativ analyse som gjennomføres i samsvar med NS 3901:2012og SN-INSTA/TS 950:2014 vil tilfredsstille forskriftens krav til analyse av sikkerhet ved brann.

By-pass løsning i brannsituasjon
Ventilasjonsaggregat med grenkanal, temperaturtålig vifte og eget avkast for røyk- og branngasser

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen