close-pop-up.svg

Brannteknisk oppgradering av betongdekker

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Betong presterer vanligvis godt i byggingen med tanke på brann men betongkonstruksjoner må fremdeles utformes for branneffekter. 

Strukturelle komponenter må fremdeles tåle belastninger i en brannsituasjon uten å kollapse selv om økningen i temperatur reduserer de mekaniske egenskapene dramatisk for betongen og stålarmeringen.

Ordexal® B-systemet består av mineralullplaten Isover Pyro som leveres i 20mm tykkelse og det varmebestandig sementlimet Dexaflamm B.

Platene påføres limet med tannsparkel utover hele overflaten før den monteres på undersiden av den armerte betongen. Ingen annen mekanisk innfesting er nødvendig.

Løsningen er enkel og rask å montere samtidig som den bedrer brannegenskapene vesentlig.
Ordexal® B systemet er designet for å øke brannmotstanden av betongplater/dekker og betongbjelker opp til R180 i henhold til NS-EN 13381-3.

 

2017_03_ORDEXAL_B_44.JPG

 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen