close-pop-up.svg

Bygg rom på loftet

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Isoler loftet og utnytt rommet under skråtaket. Har du plass, kan du samtidig skape verdifulle rom i øverste etasje.

Innredning av loftsrom gir deg et rimelig tilleggsareal i boligen. Bruk gjerne fagfolk for hjelp til både planlegging og utførelse. Men du kan også gjøre mye selv. Rådfør deg med arkitekt for å finne ut hvilke muligheter du har til å utnytte loftsrommet. Ved å redusere varmetapet gjennom taket, blir det dessuten mindre behov for energi til å varme opp resten av huset. Uansett hvilken type eller helling du har på taket, vil isolering av tak og loft bidra vesentlig til energieffektiviteten
i boligen.

Når du skal etterisolere taket eller loftet er det viktig å opprettholde luftingen. Er du nevenyttig kan du selv utføre isoleringen, og dessuten kle med plater eller legge panel, legge gulv, sette inn dører og sette opp innredninger.

Sjekk byggeforskriftene for å finne ut om ditt prosjekt er søknadspliktig.

Isolering av skråtak på loft - slik gjør du

 1. For å sikre god lufting må det monteres lekter, 36x48 mm, inntil sperrene og oppunder taktro / undertak, slik at du får en luftespalte på 48 mm. Se bokstav A i illustrasjonen under. Husk å sjekke tilstanden til luftingen ute i raft. Hvis det mangler lufting så bør det lages før man begynner. Se punkt 3 i punktlistenunder. Hvis det monteres en hanebjelke (horisontal bjelke som spenner mellom taksperrene på hver side av mønet), kan luftingen lages over denne ved at ventiler monteres i gavlveggene. Skal den innvendige kledningen helt opp i mønespissen, må luftelektene føres helt opp i mønet, og luftingen må skje ut gjennom yttertaket. Dette krever at mønet åpnes fra utsiden. Her bør du forhøre deg med håndverkere.
 2. Lag en knevegg der stendere settes opp mellom taksperrer og bjelkelaget. Tykkelse på isolasjonen er avhengig av dybden på stenderne. Fest lekter langs stenderne som vindsperren skal festes til og klemmes mot.
 3. En vindsperreduk monteres på innsiden av lektene og klemmes med klemlist.
 4. Legg isolasjonen, for eksempel Glava Proff 34, mellom stendere og sperrer. Kapp isolasjonen med minimum 1 cm overmål i lengderetningen.
 5. Fest en dampsperre over isolasjonen. Vær nøye ved overlapping og klemming av skjøtene slik at det ikke blir lekkasjer av luft.
 6. Monter innvendig kledning av plater eller panel. Bruker du panel, må du klemme dampsperren med klemlister, mot gulv og himling og i skjøter, fordi trepanel ikke klemmer skjøtene tilstrekkelig alene.
Skjermbilde 2022-07-17 kl. 15.20.37.png
Illustrasjon av etterisolering av skråtak på loft

 

Tips!

 • Vær nøye med lufting og dampsperre. Dampsperren hindrer varm, fuktig inneluft fra å trenge inn i konstruksjonen og skal alltid ligge på den varme siden av isolasjonen. Manglende dampsperre eller utettheter kan forårsake kondens og mulige skader.
 • Innfelte downlights i tak mot kaldt loft kan være en kilde til varme- og luftlekkasjer, med fare for fuktskader. Ønskes downlights må taket fôres ned i nødvendig høyde slik at dampsperreskiktet ikke brytes.
 • For å sikre lufting av konstruksjonen må det etableres lufting i raft for kalde loft, og i skråtaket for oppvarmede loft. Vanlig størrelse på luftesjiktet er 50 mm.
 • Husk god ventilasjon. Når huset blir tettere øker behovet for ventilasjon. Dette kan enkelt løses med ventiler i vegg, eller et ventilasjonsanlegg hvis huset gjennomgår en større rehabilitering.
 • Tilpass isolasjonen. Isolasjon fra Glava er tilpasset en senteravstand på 600 mm. Er avstanden større eller mindre tilpasses rullene eller platene enkelt med en isolasjonskniv eller et skjærebord.
 • Vår isolasjon er komprimert ned til 1/5-del av bruksvolumet, i tillegg er den lett i vekt. Pakkene er derfor enkle å få opp selv gjennom trange loftsluker.

Trenger du råd til isoleringsjobben? Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen