close-pop-up.svg

CLIMAVER® - et selvbærende isolert kanalsystem

Kanalplatene er utviklet for ventilasjon og klimaanlegg, og er laget av glassull for å oppnå lav vekt samt effektiv og enkel montering av et pré-isolert kanalsystem.

Kanalplatene er utviklet for ventilasjon og klimaanlegg, og er laget av glassull for å oppnå lav vekt samt effektiv og enkel montering av et pré-isolert kanalsystem.

CLIMAVER® er selvbærende kanaler som er enkle å montere i én enkelt operasjon og som sparer energi ved å sikre utmerket varmeisolasjon.
Luften gir frisk og riktig temperatur der du trenger den, noe som igjen garanterer høy komfort i bygninger. Se video: CLIMAVER® selvbærende kanalsystem

Lav vekt
Lav vekt er viktig sett ut i fra et HMS perspektiv hvor montøren løfter vesentlig lavere vekt enn tradisjonelle kanalsystem. CLIMAVER® kanalene har en vekt som er 50 % lavere enn en metallkanal + isolasjonsløsning.

Beste brannklasse

Produktene CLIMAVER® A2 NETO, A2 PLUS og A2 APTA er godkjent i euroklasse A2-s1,d0 (ubrennbar) og tilfredsstiller dermed strengeste klasse vedrørende røyk og brennende dråper i en brannsituasjon.

Dette betyr at CLIMAVER® tilfredstiller kravet i TEK’17 §11-10 om at ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som tilfredsstiller A2-s1,d0 [ubrennbare materialer]. For kanaler gjelder dette hele tverrsnittet (kanalgodset). CLIMAVER® kan derfor benyttes i bygninger i brannklasse 1, 2 og 3.

Dersom CLIMAVER® ventilasjonskanal føres gjennom branncellebegrensende bygningsdel må gjennomføringen sikres med brannspjeld.

Lufttett ytelse

Overflaten på yttersiden av kanalen har en forsterket aluminiumsfolie som virker som en dampsperre og sørger for at kanalen er lufttett.

CLIMAVER® produktene oppnår den beste lufttetthetsklasse (D), noe som gir deg store besparelser i løpet av bygningens levetid.

Climaver A2 Neto utvendig.jpg
Utvendig kleding av Climaver®

Ved riktig montering kan lufthastigheten gå opp til 18 m/s med minimal innvirkning på innvendige kanalflater og inneklima.

Akustisk isolasjon

Platene som leveres med glassfiberduk på innsiden, CLIMAVER® A2 NETO, brukes der man ønsker å oppnå maksimal akustisk absorpsjon og holde støynivået på et minimum og er følgelig derfor den mest benyttede platen.

ClimCalc Acoustic v 2.0

Programmet for akustisk beregning skal hjelpe deg med å modellere den akustiske oppførselen i en kanalinstallasjon på en enkel og effektiv måte. Takket være en dra og slipp-teknologi vil man kunne tegne installasjonen med alle ønskelige elementer. Etter at du har angitt grunnlinjedataene som kreves av applikasjonen, vil du kunne visualisere de akustiske nivåene i hvert eneste punkt i installasjonen, samt generere en teknisk rapport med alle resultatene.
ClimCalc Acoustics v.2.

Kanaldimensjonering

Dette programmet kan benyttes for små installasjoner (ikke over 400m2) med hastigheter på 0-15 m/s for CLIMAVER A2 produktene.
ClimCalc dimensjonering

Miljøvennlig

CLIMAVER® kanalplater er produsert av resirkulert glass og er sertifisert for å oppfylle kravene til grønne bygninger. Den utmerkede termiske ytelsen og lufttettheten reduserer miljøpåvirkningen til ventilasjonssystemet ytterligere.
Det er utarbeidet miljødeklarasjon (EPD) for våre CLIMAVER® kanalplater. 
 

Motstand mot høyt trykk og holdbarhet

CLIMAVER® kanaler tåler konstant trykk opp til 800 Pa.

Enkelt vedlikehold og holdbarhet

Kanalene er laget av materialer som er trygge å bruke. Overflatene er enkle å rengjøre flere ganger uten behov for spesielle kjemikalier.

Revit / MagiCad

Climaver kanaler i MagiCAD for Revit og AutoCAD er nå lagt inn i siste databasefil der alle tre Climaver platene er tilgjengelig. I Revit filen er også endelokk i Climaver lagt inn som eget objekt slik at kanalen kan tettes i enden. Filene for MagiCAD kan lastes ned under Beregningsprogrammer, https://www.glava.no/tema/magicad 

NTI AS har utarbeidet en kort video som viser hvordan man bygger opp et kanalsystem av Climaver i Revit. Se video her

Bim objekter

Det er utarbeidet 11 BIM objekter for ulike Climaver deler som eksempel bend, dimensjonsreduksjon, splitt, avgrening, retningsendring etc. Disse er aktuelle for AutoCad brukere å laste ned men ligger allerede som ferdige objekter i Revit/MagiCad programmet.

Objektene kan lastes ned her: BIM Objekter Climaver

Teknisk Godkjenning

CLIMAVER®  kanalplater innehar Teknisk Godkjenning (SINTEF Cert. Nr. 20592) og tilfredsstiller de strenge krav for å kunne benyttes som ventilasjonskanal i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK).

Les mer i TG nr. 20592 under punkt 6 om betingelser for bruk.

Monteringsfilmer

Nettbaserte monteringsfilmer (YouTube)
Se video av Climaver montering her

Hvordan montere på ny selvklebende måleskala på Climaver Vinkellinjal.
Dette må gjøres dersom man skal benytte vinkellinjalen på Climaver Verktøykoffert med knivsett kun for 25mm tykkelse. Ikke nødvendig når man bruker Climaver Verktøykoffert Universal som inneholder knivsett for både 25 og 40mm tykkelse.
Se video av monteringen her

Climaver monterings app for installering på din mobiltelefon:
https://ssi-climaver.com/
Last den ned via din nettside på mobilen og legg programmet til på Hjem-skjermen.

Saint-Gobain utvikler kontinuelig CLIMAVER®-serien, som noen av kundene våre har brukt i mer enn 50 år.

Beste løsning med cellegummi for rømningsvei

Kaiflex KKplus s1 slange er vårt beste valg av cellegummi for isolering av rør og kanaler der det er krav til lav røykutvikling.

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.

Glava setter nye standarder med SoundCircularity

Oslo Atrium er midt i en omfattende ombygging. Nå er også bygget i Bjørvika med på et nytt pilotprosjekt. Glava og Moelven Modus samarbeider om å iverksette en ny innovativ gjenvinningstjenste: SoundCircularity.