close-pop-up.svg

Definisjon på støy: "Uønsket lyd"

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Industristøydemping er selvsagt et omfattende tema. 

Det dreier seg om planlegging av hvor man plasserer de støyende aktiviteter i bedriften. Det dreier seg om valg av maskiner og behandlingen av disse for å redusere støyavgivelsen. Og det dreier seg om støyreduserende tiltak i selve lokalet. Det er først og fremst det sistnevnte temaet vi tar for oss her.

Vi bringer inn absorbenter, i tak og/eller på vegger, i form av støyabsorberende plater. I kontorer, skoler, forsamlingslokaler og mange andre bruksområder foretar vi en balansert akustisk regulering. Det vil si at det ikke er ubegrenset med absorbenter som skal tilføres. Optimale lydabsorbenter kan faktisk gjøre, særlig mindre rom, ubehagelige å utføre tilsiktede oppgaver i. I slike tilfeller skal vi oppnå egnet nivå i etterklangstid avhengig av bruksformål.

Støydemping i industrilokaler

I industristøydemping dreier det seg om skjæringspunktet mellom mest mulig absorbsjon og en akseptabel økonomisk kostnad. Industrilokaler er som regel så store at det aldri blir noe tema å diskutere for lav etterklangstid. Målet blir altså å få inn så mye absorbenter som det er økonomisk og praktiske muligheter til, i forhold til det øret vil kunne oppfatte. Et bra utgangspunkt for beregning av nødvendig areal med absorbenter, er ca. 70 - 100 % av lokalets gulvareal, montert jevnt fordelt i taket. Avhengig av takhøyden og maskin-plasseringen, blir veggabsorbenter et mer eller mindre pluss. Dersom det ikke foreligger et erfaringsgrunnlag som er tilstrekkelig for akkurat ditt prosjekt, bør etterklangstiden måles eller beregnes, og det bør foretas en frekvensanalyse av støykildene før man velger løsning.

Produkter for støydemping

De mest brukte produktene i industrihimlinger er Glava Akuduk Pluto, belagt med ufarget glassfiberduk, og Akuduk Jupiter som er belagt med en hvitere duk. Begge har baksidebelegg som standard. Akuduk m/ sort duk benyttes ofte bak spaltepanel eller over metallhimling etc. Kantmaling kan leveres på bestilling.

Akudukproduktene er lavprisprodukter som man ikke kan kreve det samme av utseendemessig som av en kontorplate. Den akustiske effekten er imidlertid optimal.

Dokumentasjon og mer detaljert informasjon om produktene til industristøydemping finner du på produktsidene for støydempingsprodukter og garagehimlinger.

I tillegg til disse to platene kan du også velge plater for industristøydemping fra Ecophon. I Ecophon`s produktutvalg vil Akuduk Pluto tilsvare Ecophon modus 6143-natur. Akuduk Jupiter vil tilsvare modus 6143-hvit.
 

Diverse støydempingsprodukter 

Det kan også være behov for midlertidige løsninger, eller løsninger som skal være flyttbare. Da har du muligheten til å benytte såkalte Glava Hygieneabsorbenter innsveiset i plast. De finnes med kroker for oppheng på wire, eller som plater bak spaltepanel eller lignende.
Vi kan også levere Glava Akustikkplate innsveiset i sort plast for akustisk effekt bak spaltepanel eller perforerte plater.

I prosjekter hvor vi har erfaringsgrunnlag, og de fleste parametere er kjent, kan vi vurdere egnet løsning. I mer kompliserte prosjekter hvor det er vesentlige usikre faktorer, og hvor det er nødvendig med grundig dokumentasjon, bør man engasjere en akustikk-konsulent.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen