close-pop-up.svg

Ikke fyr for kråka

Over 800 000 boliger lekker energi og fyrer for kråka i dag. Med enkle tiltak, som etterisolering og tetting av vinduer, kan vi få ned det tallet. Det kan vi hjelpe deg med. Skroll ned for gode tips og råd.

På tide å isolere problemet

For å løse energikrisa, må vi jobbe sammen for å spare energi. Her kan du som håndverker eller boligeier bidra ved å fokusere på energieffektivisering - enten der du bor eller prosjekter du jobber på. Under finner du inspirasjon og råd tilpasset deg som er håndverker eller boligeier.

Kun 1 av 5 energioppgraderer

De færreste velger å etterisolere og bytte trekkfulle vinduer og dører når de pusser opp, dessverre. Skal vi nå klimamålet om å kutte 50 prosent utslipp innen 2030, må energibruken ned. Oppvarming av bygg og boliger står for mesteparten av dette forbruket. Hvis du uansett skal pusse opp, er det mye å spare på å energieffektivisere samtidig.

Ikke fyr for kråka - etterisoler

Dersom alle hus, borettslag og næringsbygg som lekker energi i dag hadde blitt oppgradert, snakker vi en besparelse på hele 10 prosent av Norges forbruk. Har du spørsmål om energioppgradering? Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Kontakt oss for rådgivning