close-pop-up.svg

Velkommen til videokurs om energieffektivisering av boliger

I dette videokurset med Glava-rådgiver Helge får du tips og råd for å bli en bedre energirådgiver for dine kunder - på kun 11 minutter! Kurset er delt opp i to bolker, som du kan se når det passer deg og så mange ganger du vil.

Du får tilgang til videokurset ved å  registrere deg lenger ned på denne siden. Da kan du se kurset når det passer deg og så mange ganger du vil.

Dette lærer du

I videokurset får du en innføring i hvordan du kan gå frem for å vurdere behovet og nytten av energioppgradering av bygg og boliger, som gjør at du blir en tryggere rådgiver for dine kunder.  

Videokurset er delt inn i to bolker, og gir deg nyttig kunnskap på kun 11 minutter: 

  • Generelt om energieffektivisering av boliger og hvordan avdekke behov. 
  • Stegvis forklaring av de viktigste tiltakene for å energieffektivisere.

Helge Aschjem – Glavas egen energirådgiver 

Helge er rådgiver i Glavagruppen og har holdt mange kurs om energirådgivning for håndverkere og boligeiere. Helge jobber i dag i Glava Front.

Kurs del 1 – generelt om energioppgradering

Kurs del 2 – hvilke tiltak som lønner seg