close-pop-up.svg

Etterisolering av grunnmur mot terreng

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Kjelleren er verdifull plass i huset ditt, og med noen grep kan du få stor glede av en varm og tørr kjeller.

Den beste løsningen er at isolasjonen ligger på utsiden av den murte eller støpte kjellerveggen. På den måten havner veggen nærmere innehusklima og holder seg tørr og varm. Vi anbefaler at minst halvparten av veggens totale isolasjonstykkelse (gjerne mer) legges på utsiden. Det er viktig for å oppnå god sikkerhet mot fukt og fuktskader grunnet kondens.

Utvendig isolering.
Begynn med å undersøke kjellerens tilstand. Er muren fuktig eller det er tegn til fuktgjennomslag (saltutslag) må drenering sjekkes og evt. utbedres. Til utvendig isolering anbefaler vi plater av XPS. XPS-plater har lavt fuktopptak og høy trykkstyrke. Type XPS-plate som skal benyttes avhenger av om det skal fylles tilbake med nye, drenerende masser eller de massene som ble gravd opp.
Glava EPS S80 og/eller S150 kan benyttes ved lave oppfyllingshøyder, inntil én etasje, med mindre det fylles tilbake med masser som ikke gir trykk mot veggen. Ved bruk av Glava EPS anbefales det å bruke grunnmursplate utenpå EPS-platene. Type grunnmursplate må velges etter type masse det fylles tilbake med.

Innvendig isolering.
Ønsket isolasjonstykkelse (avhengig av utvendig isolasjonstykkelse) avgjør valget av stenderdimensjon. Trestenderen må stå i litt avstand fra murveggen, slik at en eventuell kondensering ikke kommer i kontakt med trevirke. For å oppnå ønsket stivhet på veggen kan for eksempel 73 mm stender benyttes ved 10 cm isolasjonstykkelse, og 98 mm stender der isolasjonstykkelsen er større enn 10 cm. Legg Glava Proff 34 mellom stenderne helt inntil den eksisterende veggen. Husk isolasjon også bak svillene og stenderne.

Det skal ikke være et luftrom mellom isolasjon og murveggen der det kan samle seg evt. kondens. Husk å sette bunnsvillen på et kapillærbrytende sjikt av grunnmurspapp hvis den blir liggende direkte mot støpt gulv.

Montér innvendig kledning. Bruk gjerne dampåpen kledning som for eksempel gipsplater eller panel.

Legges halvparten av den totale isolasjonstykkelsen, eller mer på utsiden av veggen kan dampsperre droppes, uavhengig av om det er oppfylling eller ikke. Dette forutsetter tørt rom. For våtrom/vaskerom gjelder andre forutsetninger.
Det må velges materialer som kan tåle fukt. Bruk av fuktfølsomme materialer kan medføre skader, og i verste fall mugg- og soppvekst. Det må sørges for at luftfuktigheten holdes så lav som mulig, at rommet er oppvarmet og har god ventilasjon.

OBS! Hvis veggen ikke er isolert på utsiden: Bruk maksimalt 50 mm isolasjon for betongvegger og 70-100 mm for lettklinkervegger.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen