close-pop-up.svg

Etterisolering av gulvbjelkelag mot friluft

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Sliter du med kalde og trekkfulle gulv? I eldre hus og hytter med lav grunnmur og kryprom er det særdeles viktig å ha et godt isolert gulvbjelkelag.  

Etterisolere fra oversiden eller undersiden?

Etterisolering av gulv gjøres enten fra oversiden eller fra undersiden, avhengig av hva som er mulig i ditt hus. Glava Proff 34 er et populært valg som passer de fleste. Dersom du ikke har plass til mer isolasjon enn bjelkelagets høyde, er Glava Extrem 32 er et godt valg.

Vindsperre hindrer trekk

På undersiden av bjelkene monteres det en vindsperre for å hindre trekk. Gjøres jobben fra oversiden må det lages et stubbgulv, og vindtettingen legges der. Ta kontakt med en fagmann hvis du er usikker.

Start med å fjerne eventuell gammel isolasjon og stubbgulv. Vær nøye med isoleringen ytterst ved kantbjelken. Er det mangelfull vindtetting må dette utbedres (med en vindsperre av duk) før isoleringsarbeidet starter. 

Isolasjonen monteres mellom bjelkene. Hvis senteravstanden mellom bjelkene ikke er 600 mm, kappes isolasjonen med overmål. 

Dersom det ønskes tykkere isolasjonslag fores det ned på tvers av bjelkelaget. Dette vil også hindre kuldebro gjennom gulvbjelkene. Isoler også i påforingen.

Under isolasjonen og bjelkene/påforing festes så en vindsperre, for eksempel Glava Bastion vindsperre, eller andre vindsperrer av et syntetisk materiale grunnet eventuell fukt. 
Vindsperren klemmes med lekter som festes opp i bjelkelag/påforing.

Krypkjeller er en fuktutsatt løsning, og kan føre til fuktskader. Det er viktig at kryprommet er godt ventilert, så sørg for at alle ventiler i muren står åpne. Det kan med fordel legges en plastfolie på bakken i tillegg, for å hindre fuktavdunsting fra grunnen.

Fuktskadene skyldes ofte perioder med høy relativ fuktighet og temperaturer over fem grader. Selv når kryprommet er godt ventilert med uteluft vil den relative fuktigheten være høy, spesielt om sommeren, da temperaturen ute er høyere enn inne i kryprommet. Massene i bakken kan holde på kulde og gjør at varmen stiger saktere i kryprommet enn ute.

Det kan derfor med fordel legges isolasjonsplater eller matter, for eksempel Glava Vintermatte på bakken for å dempe og utjevne temperaturforskjellen. 
Hvis ringmuren ikke er isolert vil det hjelpe seg å etterisolere muren også, både innvendig og utvendig.

Trenger du råd til jobben? Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen