close-pop-up.svg

Etterisolering av gulvbjelkelag mot kjeller

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Et trekkfullt gulv mot kjeller kan du enkelt isolere fra undersiden. Et etterisolert gulvbjelkelag kan gjøre stor forskjell for innetemperatur og komfort.

Etterisolering av gulv mot kjeller - slik gjør du det

  1. Begynn med å fjerne eventuell papp eller kledning. Fyll det eksisterende bjelkelaget med isolasjon i plate eller rull, for eksempel Glava Proff 34. Hvis isolasjonen må kappes, kappes den med ca. 1 cm overmål på bredden og minimum 1 cm overmål i lengderetningen. Vær nøye med isoleringen ved kantbjelken. Er det mangelfull vindtetting ute ved kantbjelkene må dette utbedres før man monterer isolasjonen.
  2. Dersom det ønskes tykkere isolasjonslag fores det ned på tvers av bjelkelaget. Dette vil også hindre kuldebro gjennom gulvbjelkene. Legg isolasjon i påforingen
  3. Fest en vindsperre til bjelkene, som Glava Bastion vindsperre, eller monter gips-, kryssfinér- eller trefiberplater. Platene vil fungere som en vindsperre i tillegg til å holde isolasjonen på plass. Om du bruker panel i stedet, må du derimot montere en egen vindsperreduk før du fester panelet.

Trenger du råd til jobben? Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen