close-pop-up.svg

Etterisolering av kjellergulv

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Løsninger og råd for etterisolering av kjellergulv

Sliter du med kalde kjellergulv? Hold kulda fra bakken ute ved å etterisolere kjellergulvet.

Erfaringer viser at de som har varmesystemer i gulvet ofte senker temperaturen i rommet for øvrig, og det er ikke bare fordi gulvet er lunt og varmt å gå på. Når du ikke fryser på bena fryser du sjelden på resten av kroppen. Etterisolering av kjellergulvet gir økt komfort, redusert varmetap og lavere strømregning. Men hvis det kun monteres gulvvarme og ikke samtidig gjøres tiltak med etterisolering, kan strømregningen fort bli høy. Gamle gulv kan derfor med fordel etterisoleres.

Dersom kjelleren skal innredes, er det viktig å påse at kjelleren er tørr. Hvis kjelleren ikke er tørr må dette utbedres først.

Etterisolering av kjellergulv - slik gjør du

 1. Begynn med å sjekke at kjelleren er tørr. Dersom den ikke er det, må dette utbedres før du går videre med isoleringen.
 2. Dekk betonggulvet med 0,20 mm plastfolie som en fuktsperre, med 50 cm overlapp og tapede skjøter. Fuktsperren må føres litt opp langs veggene og skal senere klemmes mot veggen med gulvlistene.
 3. Legg tilfarere (f.eks. 48x48 mm) med en senteravstand på 600 mm. Dimensjonen på tilfarerne avgjør hvor tykk isolasjonen kan være. Ved behov for høydejustering må tilfarerne justeres med klosser/kiler. 

  NB! Hvis det ikke er isolasjon under det eksisterende gulvet må det ikke isoleres mer enn 50 mm i tilfarergulvet, pga. fare for kondens.
   
 4. Legg isolasjonen Glava Proff 34 mellom tilfarerne.
 5. Fest 22 mm sponplater eller gulvbord til tilfarerne, enten ved å lime eller skru fast. 
 6. Legg parkett, laminat eller annet ønsket gulvbelegg på sponplatene.
   

PS. Det finnes også justerbare tilfarere som vil forenkle justeringen betydelig. Med justeringsskruer i plast (eventuelt andre uorganiske materialer) vil potensiell kondensering ikke bli så kritisk. 


Flytende gulv i kjeller 

Om du vil ha en enklere løsning, er det mulig å legge EPS eller XPS på gulv med gulv- sponplate over. Det er viktig å bruke EPS med høy trykkfasthet, minimum Glava EPS S 150. Dampsperre legges over EPS/XPS. Deretter legges 22 mm gulvsponplater som trykk- og lastfordelende sjikt over. Sponplatene skal limes i not og fjær.
Monter til slutt ønsket overgulv.
Her kan isolasjonstykkelsen økes selv om det ikke er isolasjon under betonggulvet fordi dampsperren her legges oppå skumplastisolasjonen.

Isolering_av_kjellergulv_EPS_Lavopploest3.jpg
Isolering av kjellergulv med Glava EPS (Isopor) eller XPS.

Denne løsningen gjelder for bygg i risikoklasse 1, 2 og 4 og brannklasse 1. 

Trenger du råd til jobben? Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen