close-pop-up.svg

Etterisolering av loft

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Etterisolering av loft gjør boligen din mer energieffektiv og reduserer varmetap. 

Etterisolering av kaldt loft er både enkelt, lønnsomt og miljøvennlig. Siden varmen stiger opp er det spesielt lønnsomt å ha et godt isolert tak.

For å hindre varmetap, er det enkleste og mest effektive å øke isolasjonstykkelsen. Å etterisolere et kaldt loft kan gjøres helt enkelt ved å rulle ut nye isolasjonsmatter over bjelkelaget og det eksisterende isolasjonssjiktet. Det nye laget legges på tvers av bjelkene og det gamle laget med isolasjon som ligger imellom. Skal du ha gulv, helt eller delvis, må det fôres opp til en høyde som tilsvarer isolasjonens tykkelse. På kalde loft og kryploft må luftingen ivaretas i raft eller gavl.

Isolering av loftsgulv - slik gjør du

  1. Begynn med å sjekke tilstanden til eventuell isolasjon som ligger der fra før. Er denne intakt og ligger tett, kan du legge et nytt lag direkte over. Er isolasjonen skadet eller tråkket sammen, må du først fjerne og erstatte alt det gamle. Sjekk også om det ligger dampsperre i himlingen og evt. tilstanden til denne. Hull og rifter kan repareres med Glava Dampsperretape.
  2. Rull ut isolasjonen, for eksempel Glava Proff 34, på tvers av det isolerte bjelkelaget. For å tilfredsstille dagens standard må det isoleres med ca. 300 mm. Man bør først fylle opp bjelkelaget, hvis det trengs, mens det neste laget rulles/legges på tvers av bjelkene. For å unngå å tråkke i isolasjonen lønner det seg å legge ut et gangbord mens du jobber.
  3. Loftet skal ha lufting langs veggen (raftet) og/eller med ventiler i gavlveggen. Ved raft benyttes raftepapp, eller det legges vindtetting over isolasjonen om lag én meter inn fra raftet slik at kald luft ikke trenger inn i isolasjonen. Dekk også forkanten av isolasjonen. Hvis det ikke er lufting langs langveggene må det lages i raft eller gavlvegg
Illustrasjon_etterisolering_av_loft
Illustrasjon av isolering av loft.

OBS! Dersom du også skal legge gulv på loftet må det fores opp så platene kan festes i spikerslag som går like høyt som isolasjonen. Unngå damptette plater som spon, og bruk heller rupanel eller bord.

En dampsperre skal hindre fuktighet fra å trenge inn i konstruksjonen. Dampsperren skal alltid ligge på den varme siden av isolasjonen. På kalde loft skal dampsperren derfor monteres på undersiden av bjelkelaget. Dersom det mangler damsperre er det mulig å legge en ny dampsperre utenpå eksisterende kledning i himlingen, og deretter montere ny kledning utenpå.

 

Tips!

  • Vær nøye med lufting og dampsperre. Dampsperren hindrer varm, fuktig inneluft fra å trenge inn i konstruksjonen og skal alltid ligge på den varme siden av isolasjonen. Manglende dampsperre eller utettheter kan forårsake kondens og mulige skader.
  • Innfelte downlights i tak mot kaldt loft kan være en kilde til varme- og luftlekkasjer, med fare for fuktskader. Ønskes downlights må taket fôres ned i nødvendig høyde slik at dampsperreskiktet ikke brytes.
  • For å sikre lufting av konstruksjonen må det etableres lufting i raft for kalde loft, og i skråtaket for oppvarmede loft. Vanlig størrelse på luftesjiktet er 50 mm.
  • Husk god ventilasjon. Når huset blir tettere øker behovet for ventilasjon. Dette kan enkelt løses med ventiler i vegg, eller et ventilasjonsanlegg hvis huset gjennomgår en større rehabilitering.
  • Tilpass isolasjonen. Isolasjon fra Glava er tilpasset en senteravstand på 600 mm. Er avstanden større eller mindre tilpasses rullene eller platene enkelt med en isolasjonskniv eller et skjærebord.
  • Vår isolasjon er komprimert ned til 1/5-del av bruksvolumet, i tillegg er den lett i vekt. Pakkene er derfor enkle å få opp selv gjennom trange loftsluker.

Trenger du råd til isoleringsjobben? Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen