close-pop-up.svg

Etterisolering av mur- og betongvegg

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Yttervegger av mur og betong bør etterisoleres fra utsiden. Muren beskyttes dermed mot vær og temperaturforandringer, noe som øker fuktsikkerheten til konstruksjon og reduserer kuldebroer. 

Utvendig isolering

Utvendig etterisolering kan være søknadspliktig hvis fasaden endres. Sjekk forskriftene for å se om ditt prosjekt er søknadspliktig. Det kan også være lurt å rådføre seg fagkyndige hvis man ønsker å gjøre jobben selv.

Den beste løsningen er at isolasjonen ligger på utsiden av den murte eller støpte veggen. På den måten havner veggen nærmere innehusklima, og holder seg tørr og varm. Da sparer du samtidig maksimalt av innvendig areal.
Vi anbefaler at halvparten av veggens totale isolasjonstykkelse, eller mer, legges på utsiden. Da reduseres kuldebroer og huset blir varmere og det gir bedre sikkerhet mot eventuelle fukt og fuktskader forårsaket av kondens.

Utvendig isolering kan gjøres på flere måter avhengig av ønsket fasade.
Glava har et bredt utvalg av produkter, som f.eks. Glava Pluss System og Glava Veggplate 31. Det er også mulig å bruke tradisjonell utforing med treverk, men vi anbefaler løsninger som gir et tilnærmet sammenhengende isolasjonssjikt – noe som reduserer kuldebroer ytterligere.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen