close-pop-up.svg

Etterisolering av tømmervegg

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Det finnes mange tømmervegger som er godt kledd for norske forhold. Rene tømmervegger har dog ofte dårlig varmeisolerende evner, og bør etterisoleres.

Laftede tømmervegger har vært brukt gjennom flere hundre år i Norge, og en del bygninger med tømmervegger er fortsatt i bruk som boliger. 

Luftige tømmervegger 

Mange slike vegger er allerede kledd inn med beskyttende kledning, og på innvendig side er veggen enten synlig tømmervegg eller dekket med veggkledning, eventuelt i kombinasjon med isolasjon.

En del vegger har likevel behov for etterisolering. Rene tømmervegger, eventuelt med kledning, har ofte dårlig varmeisolerende evner og høyt varmetap.

For eksempel har en 200 mm tykk laftevegg av tømmer med rektangulært eller ovalt tverrsnitt samme isoleringsevne som ca. 50 mm isolasjon. I tillegg har laftede tømmervegger vanligvis store luftlekkasjer. 

Med andre ord kan du spare både varme og strømregningen ved å isolere ekstra. Da har du to muligheter: Utvendig og innvendig isolasjon.

Utvendig isolering

Når du skal isolere utvendig så skal gammel kledning og eventuell utlekting og papp fjernes. Isoleres det utenpå eksisterende kledning kan kald luft trenge inn bak kledningen. 

Slik gjør du:

 • Monter en vindsperre (rullprodukt) med klemte skjøter hvis tømmerveggen har glipper eller er ujevn, og la den henge 250mm ned under den nye bunnsvillen. 
 • Alternativt monteres en remse av vindsperre som klemmes mot bunnstokken. La den henge 250mm ned under den nye bunnsvillen. 
 • Monter utforing vertikalt (c/c 600mm) eller horisontalt (c/c 600 – 900mm), avhenging av  om det skal være stående eller liggende kledning utvendig. 
 • Tett godt mellom nederste og øverste horisontale utforing og eksisterende vegg. Monter isolasjonen i utforingen. 
 • Brett vindsperren rundt bunnsvillen, slik at den avsluttes oppunder ytre vindsperresjikt.  
 • Monter en ny vindsperre med klemte skjøter utenpå isolasjonen. 
 • Lekt ut og monter ny kledning. 

Innvendig isolering  

Ved innvendig etterisolering blir den opprinnelige veggen kaldere og mer fuktutsatt, og det må gjøres en fuktteknisk vurdering før man etterisolerer. 

Slik gjør du:

 • Når du isolerer tømmervegger fra innsiden, og det ikke er lagt vindsperre utvendig, kan du legge vindsperren på innsiden av tømmeret. Sørg for at vindsperren går rundt innvendige hjørner og minst 600mm inn over neste vegg. Vindsperren bør også trekkes innover himlingen. Det er viktig at alle kanter på vindsperren blir klemt mot tømmeret. Dette er som regel greit å få til langs tak og gulv, men vanskelig loddrett på veggen på grunn av ”skjøtene” mellom stokkene. Vi anbefaler derfor at du ruller ut vindsperren liggende slik at du unngår vertikale skjøter på ytterveggene. 
 • Lekt ut til ønsket isolasjonstykkelse(f.eks 48x48) 
 • Monter Glava plate/rull i utforingen. 
 • Dampsperren festes til stenderene. 
 • Monter ønsket innvendig kledning. 

Pass på å være nøye med dampsperren slik at det blir tettest mulig (overlapping og klemming av skjøtene) for å hindre luftlekkasjer. Deretter monteres kledning av plater eller panel. Brukes det panel skal dampsperren klemmes med egne lekter, fordi panelen ikke klemmer dampsperren tilstrekkelig alene.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen