close-pop-up.svg

Etterisolering av yttervegg

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Jo eldre huset ditt er, desto mer vil du hente på å etterisolere ytterveggene.

Har du en trekkfull bolig, og ønsker deg varme og lune oppholdsrom? Da kan etterisolering av yttervegger være en god løsning.

Vi pleier å forklare det slik: Hvis du i dag fyrer mye for å holde 20 grader inne, så kan du fyre mindre for å få 22 grader med etterisolerte vegger. Jo eldre huset ditt er, desto mer vil du hente på å etterisolere ytterveggene. 

Hvordan etterisolere ytterveggen? 

Når du skal skifte utvendig kledning på huset bør du planlegge å etterisolere samtidig. Etterisolering kan gjøres både utenfra og innenfra. Bygningsteknisk er det en god løsning å isolere utenfra, også fordi det er lettere å gjøre jobben samtidig som huset fortsatt er beboelig. Husk vindsperre. Det er ikke isolasjonen i seg selv som isolerer, men den stillestående luften som oppstår inne i isolasjonen. Det er den viktige årsaken til at vi bruker vindsperre. 

Et godt tips er å skifte eldre vinduer og dører når du først skifter kledning. Det sparer mye arbeid, og gir boligen økt komfort og bedre energieffektivitet med vinduer etter dagens krav. Tett rundt vinduer og dører med Glava Dyttestrimmel.

Til etterisolering av yttervegg anbefaler vi følgende fasadesystemer:

 • Glava Veggplate 31: Egne veggplater for fasade, som festes tett-i-tett over hele ytterveggen. Disse minimerer også kuldebroer.
 • Glava Pluss System: Stendere som er laget av stuket glassull med pålimt treverk. Systemet gir kontinuerlig isolasjon utvendig, med en betydelig reduksjon av kuldebroer.

Fasadesystemene Glava Pluss System og Glava Veggplate 31 reduserer kuldebroer til et minimum, og kan gi en slankere konstruksjon enn ved normal utforing med treverk. Fasadesystemene er godt egnet for både nybygg og rehabilitering, og finnes i tykkelser fra 5 til 30 centimeter.

Særlig for hus fra 60- og 70-tallet er det mye å hente på å etterisolere når kledningen først skal skiftes, og med Glava Isolasjons nye fasadeløsninger er det blitt enda enklere og rimeligere å gjøre eldre hus mer energieffektive.

Utvendig isolering - slik gjør du det

 • Vi anbefaler at eksisterende kledning fjernes, slik at man får kontroll på hele veggen. 
 • Fjern deretter alt av papp eller platelag, helt inn til bindingsverket. 
 • Om isolasjonen ser fin ut, det vil si ikke full av støv o.l, er spenstig og fyller hulrommet godt, trenger man ikke bytte ut isolasjonen. 
 • Før utforingen monteres må det festes en vindsperreremse som brettes opp rundt bunnsvillen. Bruk en ca. 250 mm bred vindsperreremse. 
 • Fest deretter bunnsvillen (denne vil da klemme fast vindsperreremsen) og utforing i ønsket tykkelse (98 mm utforing til 100 mm isolasjon). 
 • Plasser isolasjonen i utforingen. 
 • Monter deretter vindsperren. Det er viktig at vindsperreremsen avsluttes opp bak selve vindsperren. Monter lekter og klem skjøtene på vindsperren mot utforingen. 
 • Klem vindsperreskjøtene i bunnen av veggen med en klemlekt mellom de vertikale lektene. Klemlekten for vindsperren i bunnen må være tynnere enn de vertikale lektene for ikke å stenge for drenering og ventilering av hulrommet. 
 • Vindsperren klemmes mot toppsvillen, og skjøtes sammen med vindsperren (raftepappen) mellom takstolene. 
 • Ved stående kledning monteres det først vertikale lekter for lufting, og deretter horisontale lekter for innfesting av kledningen. Ved liggende kledning, monteres kledningen direkte på de vertikale lektene. 
 • Pass på at det er drenering og lufting bak kledningen. 

Innvendig isolering - slik gjør du det

 • Ved innvendig isolering bør du fjerne all tapet, plater, panel e.l. helt inn til selve bindingsverket. Du har da fullstendig oversikt over hvordan veggen ser ut på innsiden. 
 • Det samme gjelder her; ser isolasjonen fin ut, at den er spenstig, ikke full av støv og fyller hulrommet godt, trenger man ikke bytte ut isolasjonen. 
 • Er det montert dampsperre i veggen, vil ofte isolasjonen være intakt. 
 • Dampsperren bør likevel fjernes, slik at man får montert en ny og helt tett dampsperre 
 • Lekt utforing i ønsket tykkelse og monter isolasjon. Her er det viktig å tenke på plassering av dampsperren om man skal ha inntrukket dampsperre (minst tre ganger så mye isolasjon på utsiden av dampsperren i forhold til innsiden). 
 • Du kan gjerne krysslegge isolasjonen og montere inntrukket dampsperre. Da legges alle el. kabler uten at det lages hull i dampsperren. 
 • Monter ønsket innvendig kledning. 

Etterisolering med blåseisolasjon?

Mange ønsker å benytte seg av blåseisolering. Du bør ikke etterisolere reisverksvegger med blåseull hvis du ikke monterer ny, luftet kledning ytterst. Eventuelt kan du fylle hulrommet med blåseull, for deretter å lekte ut og isolerer med ytterligere 50-100 mm isolasjons før vindsperren monteres. 
 
Det er viktig at veggene får en ventilert kledning med vindtetting. Vær nøye ved monteringen av vindsperren, slik at du unngår luftlekkasjer inn i konstruksjonen. 
 
Dampsperren er viktig. Er det ikke allerede montert en dampsperre bør dette gjøres fra innsiden. Vær klar over at en dampsperre i deler av boligen vil øke fuktbelastningen på de delene som ikke har det. Allikevel anbefales det å bruke dampsperre i kombinasjon med økt ventilasjon eller ventiler i vegg. 

Trenger du hjelp eller råd med etterisoleringen? Kontakt oss, så hjelper vi deg

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen