close-pop-up.svg

Generelt om tak

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Generelt
Det er meget viktig å få til et kontinuerlig lufttett sjikt i taket slik at luftlekkasjer forhindres.
Takkonstruksjonen må forankres til veggen, som igjen er forankret til fundament, for å hindre at taket blåser av i sterk vind.

Å la isoleringen følge hele skråtaket er en god løsning som er lett å utføre.

Damptette undertak krever et ventilert luftesjikt på undersiden. Årsaken er todelt. Luftesjiktet skal sørge for at innebygget fukt, byggfukt og ev. fukt som kommer inn senere, skal ha mulighet for å slippe ut. Treverk og andre råteutsatte materialer må aldri stenges inne mellom to damptette sjikt, da det kan føre til omfattende fuktskader. Samtidig skal det hindre at sne smelter og senere fryser til is ved takutstikket ved at takflaten holdes så kald som mulig. Kombinert undertak og vindsperre er et forenklet undertak som er vind- og vannavvisende, men samtidig dampåpent produkt som tillater at man kan isolere hele taksperren uten eget luftesjikt. Luftingen skjer mellom undertaket og taktekkingen. Produktet finnes både i rull- og plateformat.

I takkonstruksjoner vil to-lags isolering ofte være hensiktsmessig. Ruller kan rulles ut kontinuerlig i f.eks. overgangen mellom skråvegg og hanebjelke.

I takkonstruksjoner hvor det benyttes hanebjelke og knevegg kan isolasjonstykkelsen med fordel økes utover forskriftskravet uten at det stjeler bruksvolum.

Løsningen med inntrukket dampsperre er fordelaktig. Dampsperren flyttes innover slik at inntil 1/4-del av isolasjonen ligger på den varme siden av dampsperren. Denne løsningen nærmest eliminerer faren for at dampsperresjiktet blir perforert av skjult elektrisk anlegg e.l.
OBS! Gjelder ikke bad/våtrom, og anbefales heller ikke for bygg som ikke er kontinuerlig oppvarmet.

Kalde loft
Glava Takstolplate, som finnes både med og uten papir, har utskjæring for undergurten i takstolen, slik at man får et kontinuerlig isolasjonssjikt over bjelken/undergurten.

Glava Rafteplate benyttes ytterst ved raftet. Platen er formskåret og belagt med impregnert kraftpapir som fungerer som vindbeskyttelse. Når det ikke benyttes Takstolplate bør første isolasjonslag ha samme tykkelse som høyden på undergurten/ bjelken.

Deretter rulles neste isolasjonslag ut på tvers for å redusere faren for gjennomgående åpninger.
Skal loftet benyttes til lagringsplass må det lektes opp til samme høyde som isolasjonstykkelsen, før gulvbord legges ut.

Det øverste isolasjonslaget mot det kalde loftet bør ha papir på overflaten for å redusere sjansen for at kald luft kan sirkulere/utlufte isolasjonen. Et produkt med papir vil også hindre at støv og smuss trenger ned i isolasjonen. Benyttes det ikke papirbelagt isolasjon, anbefaler vi at det legges en stripe (ca. 1 m) med vindsperre over isolasjonen langs raftet. Dette for å hindre utlufting av isolasjonen.

I uluftede loftsløsninger skjer all lufting av taket mellom undertaket og tekkingen. Selve loftsrommet er uluftet og uten åpninger til det fri. Løsningen forutsetter at det brukes en kombinert undertak og vindsperre. Kaldt, ikke luftet loftsrom kan brukes på de fleste typer bygninger.

Løsningen gir redusert fare for brannspredning via loftet, samt god beskyttelse mot innblåsing av sne og kaldluftsinntrenging i isolasjonen. Et godt montert undertak med tette skjøter og avslutninger vil bidra til takets lufttetthet. Kalde uluftete loft krever at konstruksjonen tørkes skikkelig før den lukkes. Fukt-innholdet i treverket bør være under 15 vol.%.

I tillegg krever løsningen meget god tetthet, så med denne løsningen kan loftet ikke brukes til lagring.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen