close-pop-up.svg

Glassull akustisk isolasjon

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Glassullprodukter har utmerkede lydabsorberende egenskaper takket være den unike interne mikrostrukturen til isolasjonsmattene som består av lange sammenvevde fibre.

Lydreduksjon – Målinger
Isolering mot lyd er en av de viktigste rollene som isolasjonsmaterialer spiller, spesielt i passasjerlinjer: det er viktig å beskytte passasjerene dine mot distraherende og potensielt skadelig støy.
Lettvekts Glava glassullisolasjonsprodukter lar deg oppnå det, med ekstraordinære resultater i lydreduksjon, som følgende akustiske målinger viser.

Komfort isolasjon

tabell glassull akustikk.jpg
Referanse: Stålplate t=6mm + L-formede stivere (H=115mm, B=80mm, t=10mm)

 

Lydreduksjon – Målinger
Isolering mot lyd er en av de viktigste rollene som isolasjonsmaterialer spiller, spesielt i passasjerlinjer: det er viktig å beskytte passasjerene dine mot distraherende og potensielt skadelig støy.
Lette glassullisolasjonsprodukter lar deg oppnå det, med ekstraordinære resultater i lydreduksjon, som følgende akustiske målinger viser.

Glava Marine Mat 16 (50 mm)
Lydreduksjon Rw (C, Ctr): 44 dB (-1;-4)

Glava Marine Mat 16 (100 mm)
Lydreduksjon Rw (C, Ctr): 47 dB (-1;-5)

Glava Marine Mat 16 (150mm) og
Glava Marine Mat 16 (50mm) rundt stivere
Lydreduksjon Rw (C, Ctr): 50dB (-2;-6)

Glava glasswool - Sound reduction, PDF

----------------------

GLASS WOOL ACOUSTIC INSULATION

Glass wool products have excellent sound absorption properties thanks to the unique internal micro-structure of the insulation mats comprising long interwoven fibers
Sound reduction  - Measurements
Insulating against sound is one of the major roles played by insulation materials, especially in passenger lines: it is important to protect your passengers from distracting and potentially harmful noise.
Light weight Glava Glass Wool insulation products allow you to achieve it, with extraordinary results in sound reduction, as the following acoustic measurements show.
Comfort Insulation
Reference: Steel plate t=6mm + L-shape stiffeners (H=115mm, W=80mm, t=10mm)
Sound reduction  - Measurements
Insulating against sound is one of the major roles played by insulation materials, especially in passenger lines: it is important to protect your passengers from distracting and potentially harmful noise.
Light weight glass wool insulation products allow you to achieve it, with extraordinary results in sound reduction, as the following acoustic measurements show.
Glava Marine Mat 16 (50mm)
Sound Reduction Rw (C, Ctr): 44 dB (-1;-4)
Glava Marine Mat 16 (100mm)
Sound Reduction Rw (C, Ctr): 47 dB (-1;-5)

Glava Marine Mat 16 (150mm) and
Glava Marine Mat 16 (50mm) around stiffeners
Sound Reduction Rw (C, Ctr): 50dB (-2;-6)

Glava glasswool - Sound reduction, PDF

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen