close-pop-up.svg

Takfall for avrenning på tak

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Uten avrenning kan takkonstruksjonen få kostbare fuktskader. Unngå fuktskader i takkonstruksjonen med riktig isolering av tak. 

Mange bygg benytter det flate taket som oppholdsområde. Men vann som blir liggende på tak øker faren for lekkasjer og minsker takets levetid. Flate tak er ofte bygget med tette materialsjikt uten lufting, kalt kompakte tak. Slike skal ha nok takfall til at regn- og smeltevann renner vekk. Unngå fuktskader i takkonstruksjonen med riktig isolering av tak. 

Beregne fall på tak 

Det er egne krav til minimum fall på flate tak, anbefalt av SINTEF Byggforsk: 

  • På ferdig takflate 1:40 
  • I renner og kilrenner 1:60 

Glava har systemer for avrenning med fall 1:40, 1:60 og 1:100, som gjør håndverkerjobben enklere. Takfallsystemene finnes både i Glava EPS og Paroc steinull.

Husk å ta høyde for nedbøyning på grunn av belastning og egenvekt når du beregner fall eller velger takfallsystem. Høydeforskjellen på våre ulike systemer i cm/m er henholdsvis 2,5 cm, 1,67 cm og 1,0 cm. 

Fireveis fall 

Denne løsningen gir fall fra fire sider mot et lavpunkt med sluk. Fireveis fall gir god avrenning og danner ved hvert sluk såkalte «brønner» på taket. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen