close-pop-up.svg

God akustikk gir bedre læring

Med akustikkplater som er skreddersydd for undervisningsrom, får lærere og elever et godt læringsmiljø.

Med akustikkplater som er skreddersydd for undervisningsrom, får lærere og elever et godt læringsmiljø. 

Veggabsorenter kan også dempe lyden tett på støykilden, der barna leker og er i aktivitet.

Akustikken er viktig for å gi god arbeidsro for elevene, og sikre at beskjeder kan gis med «vanlig» stemme. Lydabsorbenter demper lyd og reduserer etterklang, det gir god taletydelighet og riktig akustikk for samarbeid i grupper.

Optimale læringsmiljøer

Dårlig akustikk i skoler er en kjent utfordring. Mange av dagens skolebygg ble bygd på en tid da akustikk ikke sto på agendaen, men også nybygg lider av at planleggere og utbyggere mangler kompetanse på hva som gjør et rom egnet for undervisning.

"ALL LYD SOM FÅR «LEVE» LENGE, FORBLIR I ROMMET SOM STØY, OG FÅR MENNESKER TIL Å HEVE STEMMEN FOR Å FØLE AT DE BLIR HØRT."

Gymsaler og idrettshaller

Når gymsaler og idrettshaller skal planlegges, snakker vi om bygg som skal huse aktivitet med høyt lydnivå.
I mange tilfeller kan det være nødvendig med ekstra beskyttelse i soner der det foregår ballspill. For å oppnå gode løsninger i en læresituasjon er det viktig å kjenne til alle parametere som gjelder for å skape god akustikk. Etterklangstid er en viktig faktor. Lydtrykk og montasjemetode har også stor betydning. Det må dessuten tas hensyn til mekanisk påvirkning og lysforhold. Glava kan gi råd og gode løsninger.

– Trenger tiltak som motiverer boligeiere til å ta energieffektive valg

Onsdag 12. juni arrangerte Glava, Fellesforbundet og NHO Byggenæringen frokostmøte om energieffektivisering. Budskapet var klart: Næringen vil ha mer trøkk.

Glava setter nye standarder med SoundCircularity

Oslo Atrium er midt i en omfattende ombygging. Nå er også bygget i Bjørvika med på et nytt pilotprosjekt. Glava og Moelven Modus samarbeider om å iverksette en ny innovativ gjenvinningstjenste: SoundCircularity.

Kult å være først i Norge med Glava Driv

– Jeg ville bygge et fremtidsrettet og energieffektivt hus, derfor valgte jeg massivtre og Glava Driv. Isolasjonssystemet var veldig kjapt å montere og lett å håndtere, sier byggmester Øystein Brastad Larsen.