close-pop-up.svg

Himlinger i rom med krav til hygiene

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

For arealer med hygienekrav, som svømmehaller, storkjøkken, helseinstitusjoner og sykehus, er det ekstra viktig å velge himlinger som er tilpasset aktiviteten.

Hvert rom på en helseinstitusjon må ha akustikk som er tilpasset aktiviteten i rommet. 
Her kreves himlinger som innfrir strenge rengjøringsprosedyrer, og skaper gode soner for opphold og aktivitet.

En god entré på et sykehus skal være innbydende og stressfri. Det skal være enkelt for pasientene å orientere seg og føre en samtale. Dersom akustikken ikke er tilstrekkelig god, vil lydene slå mellom de harde flatene og eskalere som ekko, som gjør lokalene ubekvemme å være i.

Tilpasset aktivitetsform

Aktiviteten i et behandlingsrom er annerledes enn i et tilhørende rom, en korridor eller et venterom. Derfor må hvert rom på en helseinstitusjon behandles ut ifra aktiviteten i rommet, personene som bruker rommet og kvaliteten på selve rommet. Det kalles Aktivitetsbasert Akustisk Design.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen