close-pop-up.svg

Inntak og avkast isolering

Kald ventilasjonsluft forekommer spesielt i kanaler for innsug av kald uteluft, avkast etter gjenvinner.

Kald ventilasjonsluft forekommer spesielt i kanaler for innsug av kald uteluft, avkast etter gjenvinner. 

Dersom slike kanaler føres gjennom oppvarmede rom er det fare for kondens på utsiden av kanalene. Normalt vil kun et tynt lag isolasjon være tilstrekkelig for å hindre overflatekondens. Det er imidlertid vesentlig at fuktig varm luft hindres i å nå den kalde overflaten av kanalen (ved diffusjon gjennom isolasjonen). Det kan i mange tilfeller være vanskelig å oppnå dette med en enkel fuktsperre (aluminiumsfolie e.l.) på utsiden av mineralullen.

Når det foreligger vedvarende kondensfare anbefaler vi å benytte KAIFLEX cellegummi på de “utsatte” delene av ventilasjonsanlegget. Dette gjelder da spesielt for inntaks- og avkastkanaler frem mellom aggregat og uteluft. Under normale omstendigheter vil her 13mm tykkelse av KAIFLEX cellegummi være tilstrekkelig på avkastkanal for å hindre kondensering. Derimot bør man på inntakskanaler gå opp til 19mm tykkelse av KAIFLEX  cellegummi. 

Teknisk isolering

Brannisolering bærende stål

Isover FireProtect gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.

Boligbygg

Må etterisolere én million norske boliger – håndverkerne har en nøkkelrolle

Norge har forpliktet seg til å være et nullutslippssamfunn i 2050, som i praksis vil si at alle boliger skal ha energiklasse A. Håndverkere som har kunnskap om klimamålene og kan gi gode energiråd til sine kunder, har et enormt konkurransefortrinn.

Teknisk isolering

Termisk isolering av kanaler

Med kanaler mener vi her sirkulære og rektangulære kanaler for ventilasjonsanlegg både i industriell anvendelse og i ordinære bygninger.