close-pop-up.svg

 Isolering med taklamell

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

Ved å bruke Glava Robust Lamell sikres du mindre jobb og lettere løft. Taklamell er et nytt system for isolering av flate takløsninger uten lufting, det vil si et kompakt tak, eller varmt tak. Produktet av glassull veier nesten 20 prosent mindre pr. m3 enn tilsvarende produkt i steinull. Med færre lag og lavere vekt gjør Glava Robust Lamell arbeidet både raskere og lettere på byggeplassen.   

Hvorfor er det viktig å isolere taket?

God isolasjon i taket er ekstra viktig blant annet fordi varm luft stiger opp. Et godt isolert tak er derfor viktig for å unngå stort varmetap. Glava Robust Lamell brukes sammen med Paroc takisolasjon. Med dette taklamellet kan du legge færre lag isolasjon samtidig som kravet til bedre isolerte bygg oppfylles.

Etterisolering av eldre tak 

Taklamell gjør ikke bare jobben lettere for håndverkerne. Når et bygg skal etterisoleres er det ikke alltid takkonstruksjonen er dimensjonert for tradisjonell takisolasjon. En lavere egenvekt gjør Glava Robust Lamell særlig godt egnet for etterisolering av bygg med begrenset vekttoleranse. Kontroller uansett at takkonstruksjonen tåler vekten av forventet mengde snø. 

Varmeisolasjonen på tak uten lufting må tåle tråkk. Glava Robust Lamell krever en topplate med høyere trykkstyrke. Med jevnt fordelt last, anbefaler SINTEF byggforsk isolasjon med en trykkfasthet på minst 60 kN per m2. Ved gjentatt tråkking, som under takarbeider, bør det legges ut midlertidig beskyttelse. På stålplatetak legges det også en permanent underlagsplate først. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen