close-pop-up.svg

Kombitak med Glava EPS Mineralull

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

I mange takkonstruksjoner vil det være prismessig fornuftig å bruke en løsning som kombinerer disse materialene. Kombinasjonsløsninger benyttes i hovedsak på undertak av betongdekke eller stålplatetak.  

Isolasjon av polystyren (EPS/XPS) kan fint brukes der takkonstruksjonen har krav til bæreevne ved brann, så sant det ikke bidrar til uakseptabel brannspredning. 

I tillegg må ett av følgende hovedprinsipper legges til grunn: 

  • Tildekking (begge sider) med ubrennbart materiale, slik at oksygentilførsel forhindres. 
  • Oppdeling i arealer på høyst 400 m2. 

NB! I tillegg til å tilfredsstille ett av disse punktene skal det benyttes isolasjon av mineralull langs gesimser/parapet, sluk, overlys, luftelyrer etc, der disse er av brennbare materialer eller der det ikke er oksygentett i overganger. Utskiftning av Glava EPS til mineralull skal også gjøres ved brannvegger og branncellebegrensende vegger. Vi henviser til TPF 6 for detaljløsninger. 

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen