close-pop-up.svg
Glava Marines lettvektløsninger for marine/offshore oppfyller de strengeste standarder og krav – og gir høy ytelse som kombinerer sikkerhet og komfort.

Maksimale fordeler
Minimumsvekt gir maksimale fordeler. Våre løsninger og produkter er lette, fleksible og har førsteklasses isolasjonsegenskaper som er ideelt egnet for marine/offshore applikasjoner.

Vår kunnskap om bransje, produkt og regelverk er helt vitalt siden alle kontrakter i marine/offshore har svært detaljerte spesifikasjoner, sertifikater og solide referanser.

Marine/offshore-avdelingene er bygget opp med svært kompetente mennesker – vi selger ikke bare løsninger og produkter, men som en solid aktør gir vi også rådgiving og kompetansedeling.

Vi arbeider kontinuerlig med videreutvikling. Til syvende og sist har produkter og løsninger innen marine/offshore kun verdi etter å ha gjennomgått akkrediteringsaktørenes tester. Å ha de riktige sertifikatene og godkjenningene er et absolutt krav for oss.

Redusert vekt fører til lavere drivstoffkostnader, og er gunstige både økonomisk og miljømessig. For passiv brannbeskyttelse på skott, dekk og flytende gulv på bord i skip, har vi et komplett utvalg av sertifiserte produkter som dekker alle A- og H-konstruksjoner.
 

----------------------
Maximum benefits
Minimum weight provides maximum benefits. Our solutions and products are light, flexible and have first-class insulation properties that are ideally suited for marine/offshore applications.
Our knowledge of the industry, product and regulations is absolutely vital since all marine/offshore contracts have very detailed specifications, certificates and solid references.
The marine/offshore departments are built up with highly competent people - we don't just sell solutions and products, but as a solid player we also provide advice and share expertise.
We are continuously working on further development. In the end, marine/offshore products and solutions only have value after undergoing the tests of the accreditation bodies. Having the right certificates and approvals is an absolute requirement for us.
Reduced weight leads to lower fuel costs, and is beneficial both economically and environmentally. For passive fire protection on bulkheads, decks and floating floors on boards in ships, we have a complete range of certified products covering all A and H constructions.
Bytte fyrkjelen og etterisolere rør
Teknisk isolering

Isolering av rør lønner seg – sjelden har sløsing kostet så mye

Det er store varmetap fra rør i norske bygg. For hvert varmtvannsrør som ikke er isolert, er det store energilekkasjer.

Teknisk isolering

Typiske årsaker til varmetap fra rør

Hvor mye kan du spare på å redusere energitap fra rør og tekniske anlegg? Se hva som er typiske årsaker til varmetap fra rør, kanaler og ventiler.

Fabrikken sparer 200.000 kWh årlig på taket

En skal ikke kimse av kronene et energitiltak som etterisolering av tak kan spare på sikt. Enova-støtte kombinert med skyhøye strømpriser gjorde investeringen enda bedre.