close-pop-up.svg

Lyddemonstrasjoner

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

NB! Dersom du har logget på internett via en terminalserver kan du ha problemer med å spille av lyd-filene. Kontakt din systemansvarlige. Du kan alternativt laste ned lyd-filene til din lokale harddisk og spille dem av der med din lokale Mediaplayer. Lydfilene er gjengitt i mp3 stereo og raskere nedlastbar mono-versjon. Det er ikke tillatt å kopiere demoene for kommersiell bruk!

De følgende demoene er fra CD-utgivelsen: "Lyd, Støj og Hørelse". Utgitt av: Arbeidsmiljørådets Servicesenter, København. Lyd: Ove Sørensen, AV-Lyd.

ROMAKUSTIKK
Dette er en demo av romakustisk behandling. Du hører hammer mot en metallplate før og etter montasje av akustiske absorbenter. Demoen gjengir på en realistisk måte effekten av en akustisk himling i et rom med lang etterklangstid. (Danske kommentarer)

814kB MP3 stereo


FORSKJELLER I LYDNIVÅER
Demoen her lar deg høre forskjellene på 1 dB, 3 dB og 10 dB. Det har ingen betydning hvilken lydstyrke du bruker ved avspilling. De relative forskjellene blir korrekte. Dette gir deg en indikasjon på hvordan du vil oppleve de ulike lydreduksjonstall som blir oppgitt for enkelte akustiske tiltak. (Danske kommentarer).

1,25MB MP3 stereo


ØRETS FØLSOMHET
Her kan du i praksis, lytte til hele det frekvensområdet som øret normalt skal oppfatte, 20 til 20000 Hz. Et ungt menneske med god hørsel vil høre hele spekteret. Lytt til demoen sammen med andre, og sammenlign hvor mye som oppfattes av hver enkelt. (Dansk kommentar)

980kB MP3 stereo


HØRSELSSKADE
En meget interessant demo som gjengir hørselsskader på en person som begynte på en støyende arbeids-plass som 20 åring. Han har jobbet i et støynivå på 95dB(A) hele tiden. Du hører hvor redusert hørselen blir hos ham som 22-åring, som 40-åring og tilslutt som 65-åring. (Dansk Kommentar).

2,85MB MP3 stereo

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen