close-pop-up.svg

Lydisolering av innvendige skillevegger

I denne løsningen

Kontakt oss om denne løsningen

I de fleste boliger er lydisoleringen meget dårlig fordi man som regel ikke fyller innvendige konstruksjoner med isolasjon. Demonter de eksisterende veggplatene slik at hulrommet kommer til syne.

Hulrommet fylles helt med isolasjon. Husk at det ikke er nødvendig å bruke tunge isolasjonsplater i form av spesielle Lydplater. Disse har betydelig høyere pris, mens resultatet blir ikke nevneverdig forbedret.

Etter at hulrommet er fylt opp med Glava Plate/Rull, monteres platekledningen på plass.

Ved valg av kledning derimot skal denne være «tung» og «bøyelig», f.eks. gips- eller sponplater med tykkelse 11-13 mm.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen