close-pop-up.svg

Lydisolering mot eksisterende vegg

I denne løsningen

Glava

Kontakt oss om denne løsningen

For å få et tilfredsstillende resultat er det viktig med riktig utførelse. Små unøyaktigheter kan lett ødelegge et forventet godt resultat.

Den nye lydveggen bygges opp med et stenderverk av f.eks 48x73mm. Stenderne monteres med en avstand til den eksisterende veggen på min.10 mm. Under bunnsvill og over toppsvill legges et dempesjikt av Svillunderlag eller Glava Laftestrimmel. Stenderne må ikke presse mot svillene.

Selv om stenderverket har en avstand til den eksisterende veggen på min. 10 mm, skal isolasjonen legges helt inntil den eksisterende veggen. Lyden vil absorberes i isolasjonen. Det er ikke nødvendig å bruke tunge isolasjonsplater i form av spesielle lydplater. Disse har betydelig høyere pris mens resultatet blir ikke nevneverdig forbedret. Kledningen skal derimot være «tung» og «bøyelig» f.eks. gips- eller sponplater med tykkelse 11-13mm.

Etter at isolasjonen er lagt på plass monteres platene i form av gips- eller sponplater. Benytt gjerne to platelag. Trepanel er dårlig egnet fordi den er veldig luftåpen. Det er viktig at veggen er lufttett i alle skjøter og overganger mellom vegg/vegg, vegg/tak og vegg/gulv. Bruk her høyelastisk fugemasse med elastisitet over 20%. Platelagene må ikke limes sammen, og platene monteres forskjøvet i forhold til hverandre.

Dokumentasjon relatert til løsningen

Kontakt oss om denne løsningen