close-pop-up.svg

MagiCAD med Glava VVS produkter

Glava produkter i MagiCAD gjør det enklere for VVS-konsulenter.

For alle som bruker MagiCAD til prosjektering av varme, kjøling, ventilasjon, klimaanlegg, vann, avløp og sprinkleranlegg, har Glava gjort det enklere å trekke inn teknisk isolasjon.

Glavas produkter for VVS-isolering er nå tilgjengelig i en Glava-mal. Da kan du raskt og enkelt velge isolasjon for rør og kanaler direkte i programmet.

beregningsprogram.jpg

Databasefil for Glavas VVS produkter lastes enkelt ned for Revit og AutoCAD brukere fra MagiCADs portal:
https://portal.magicad.com 

Climaver kanaler i MagiCad for Revit er også lagt inn i siste template der alle tre Climaver platene er tilgjengelig. Endelokk i Climaver er lagt inn som eget objekt slik at kanalen kan tettes i enden. NTI AS har utarbeidet en kort beskrivende video som viser hvordan man bygger opp et kanalsystem av Climaver i Revit. 
Se video her

Last ned databasefiler 
GLAVA.EPJ og GLAVA.QPD til MagiCAD for AutoCAD
GLAVA.MRV for MagiCAD for Revit.

Teknisk isolering

Brannisolering bærende stål

Isover FireProtect gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.

Boligbygg

Må etterisolere én million norske boliger – håndverkerne har en nøkkelrolle

Norge har forpliktet seg til å være et nullutslippssamfunn i 2050, som i praksis vil si at alle boliger skal ha energiklasse A. Håndverkere som har kunnskap om klimamålene og kan gi gode energiråd til sine kunder, har et enormt konkurransefortrinn.

Teknisk isolering

Termisk isolering av kanaler

Med kanaler mener vi her sirkulære og rektangulære kanaler for ventilasjonsanlegg både i industriell anvendelse og i ordinære bygninger.